Hyppää sisältöön

"Hävittäjähankinnat peruttava, 1 200 euron perustulo kaikille, opintolainat nollattava" – tätä kaikkea pienpuolueet lupaavat äänestäjille

Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen ei tule tenttiin, vaikka hänet on kutsuttu.

Pienpuolueet Ylen vaalitentissä.
Pienpuolueilla on Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa yhteensä kolmen prosentin suosio.

Ylen pienpuoluetentti esitettiin tiistaina televisiossa ja Yle Areenassa. Yle keräsi tietopaketin merkittävimmistä pienpuolueista ja liikkeistä.

Näistä kaikki muut paitsi Seitsemän tähden liike ja Liike Nyt ovat tentissä edustettuina. Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen kieltäytyi kutsusta ja Liike Nytiä ei kutsuttu tenttiin, koska se ei ole rekisteröitynyt puolueeksi.

Puolueet ja liikkeet on esitelty aakkosjärjestyksessä.

Eläinoikeuspuolue

Eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja Santeri Pienimäki. Kuva: Yle

Kuka on puheenjohtaja? Santeri Pienimäki.

Milloin perustettu? 2015.

Mitä asioita puolue ajaa? Eläinoikeuspuolue ajaa poliittista vallankumousta demokratian keinoin. Periaatteena on, että kaikilla elollisilla olennoilla on oltava oikeus omaan elämään ja vapauteen. Eläimillä pitää olla mahdollisuus lajityypillisen elämään, ei kuitenkaan ihmisoikeuksiin.

Verotus on uudistettava suosimaan kasviksia, eläintuotteille haittavero. Turkistarhaus lakkautettava. Eläintuotannolle luodaan lopettamistuki ja luopuville eläintuottajille lainojen anteeksianto-ohjelma.

Työaikaa pitää lyhentää ja sitä varten on aloitettava erilaisia kokeiluja. Työn ja perheen yhteensovittamista olisi helpotettava ja perustulokokeilua laajennetteva.

Kuinka monta ehdokasta? 17 ehdokasta viidessä vaalipiirissä.

Erikoisuus: Inhimillinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Suomen pitää olla ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa edelläkävijä, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille tulee lisätä.

Feministinen puolue

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Kuka on puheenjohtaja? Katju Aro.

Milloin perustettu? Vuonna 2016.

Mitä asioita puolue ajaa? Feministinen puolue korostaa kolmea tavoitetta yhteiskunnassa: sukupuolten tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja inhimillistä turvallisuutta.

Puolue linjaa sukupuolten tasa-arvoa ennen kaikkea talouden ja työelämän kysymyksissä. Puolue haluaa työnantajamaksuihin tasa-arvoerän, jolla rahoitetaan naisvaltaisten alojen palkankorotuksia. Feministit haluavat myös korottaa kotiäitien pieniä eläkkeitä.

Syrjinnällä puolue viittaa rakenteisiin, joiden kautta ihmisiä marginalisoidaan ihonvärin, sukupuolen tai seksuaalisuutensa takia. Inhimillistä turvallisuutta puolestaan uhkaavat ilmastonmuutos ja miesten naisiin kohdistama väkivalta. Puolue haluaa purkaa syrjiviä rakenteita ja turvallisuutta uhkaavia tekijöitä.

Kuinka monta ehdokasta? Feministisellä puolueella on 37 ehdokasta 12 vaalipiirissä.

Erikoisuus: Feministinen puolue on muodostanut Helsingin vaalipiirissä vaaliliiton piraattipuolueen, liberaalien ja eläinoikeuspuolueen kanssa. Puolueella on realistiset mahdollisuudet saada ensimmäinen ehdokas läpi eduskuntavaaleissa.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille tulee lisätä.

Itsenäisyyspuolue

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Henri Aitakari. Kuva: IPU

Kuka on puheenjohtaja? Henri Aitakari.

Milloin perustettu? 1994.

Mitä asioita puolue ajaa? Itsenäisyyspuolue on perustamisestaan lähtien suhtautunut kriittisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen. Puolue ajaakin Suomen EU- ja euro-eroa, minkä jälkeen Suomen pitäisi solmia ETA-sopimus.

Tämän lisäksi puolue vastustaa ankarasti Suomen Nato-jäsenyyttä ja se näkyy myös puolueen ehdokkaiden vaalikonevastauksissa. Ehdokkaat ovat lähes yksimielisesti eri mieltä väittämästä, jonka mukaan Suomen turvallisuuspoliittinen asema paranisi Nato-jäsenyyden takia.

Kuinka monta ehdokasta? Itsenäisyyspuolueella on 47 ehdokasta yhdeksässä vaalipiirissä.

Erikoisuus: Puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Antti Pesonen menehtyi pitkäaikaisen sairauden takia keväällä 2017, joten puolue on nyt uuden kauden alussa. Puheenjohtaja Henri Aitakari johdattaa puoluetta ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleihin.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Kansalaispuolue

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Kuka on puheenjohtaja: Sami Kilpeläinen.

Milloin perustettu? 2016.

Kuinka monta ehdokasta? 50 ehdokasta.

Mitä asioita puolue ajaa: EU-maataloustukijärjestelmä pitää kansallistaa ja päätöksenteko alueellistaa. Puolue vastustaa EU:n liittovaltiota ja yhteisiä puolustushankkeita. Rajatarkastukset on palautettava. Suomen maaseutu täytyy pitää asuttuna.

Puolue laittaisi lisää rahaa turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, poliisille etunenässä. Suomalaisen sosiaaliturvan pitää kuulua vain suomalaisille.

Kotihoidontuki on tuplattava. Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus valita sopivin hoitomuoto lapsille ja osa-aikaisen työskentelyn mahdollisuutta on lisättävä. Pienimpien eläkkeiden tasoa on korotettava.

Erikoisuus: Paavo Väyrysen perustama puolue, josta Väyrynen lähti. Ohjelma on sama, mutta ilman Väyrystä.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Maahanmuuttajien määrän kasvu on lisännyt turvattomuutta Suomessa.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille tulee lisätä.

Kommunistinen Työväenpuolue

Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtaja Mikko Vartiainen. Kuva: Yle

Puheenjohtaja: Mikko Vartiainen.

Milloin perustettu? 1988.

Kuinka monta ehdokasta? 31.

Mitä asioita puolue ajaa? Jokaisen pitäisi saada 1 200 euron perustulo ja oikeus työhön olisi kirjattava perustuslakiin. Kaikille olisi myös taattava ilmainen koulutus ja vapaa opiskeluoikeus. Pääsykokeet puolestaan pitäisi poistaa ja opintolainat tulisi nollata.

Irti EU:sta, Natosta, kohti työväen valtaa ja sosialismia. Suurteollisuus on kansallistettava, samoin pankit, kaivokset, puhelin- ja teleliikenne, kuten myös sähköntuotanto ja -jakelu.

Erikoisuus: Puolue ilmoittaa, ettei lupaa mitään, vaan vaatii.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina

**Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä:**Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille tulee lisätä

Liberaalipuolue

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Tea Törmänen. Kuva: Liberaalipuolue

Kuka on puheenjohtaja? Tea Törmänen.

Milloin perustettu? 2015.

Kuinka monta ehdokasta? Puolueella on 36 ehdokasta, eniten Uudenmaan vaalipiirissä.

Mitä asioita puolue ajaa? Yksilönvapautta. Kaikilla ihmisillä pitää olla vapaus valita. Se tarkoittaa oikeutta elää omaa elämäänsä, kunhan ei vie samoja oikeuksia muilta.

Työn verotusta on alennettava, koska ihmisten pitää itse saada päättää, miten he käyttävät rahansa. Työehtosopimusten yleissitovuus on poistettava ja työehdoista sovittava paikallisesti.

Valtion on keskityttävä ydintehtäviin. Sen tarkoitus ei ole kerätä "maksimimäärää veroja", vaan antaa ihmisten tavoitella tärkeäksi kokemiaan asioita. Alkon ja Veikkauksen monopolista on luovuttava.

Erikoisuus: Tukitakuu. Mikäli viranomainen ei pysty käsittelemään perusturvaa hakevan tukihakemusta tietyn ajan sisällä, päätös tehdään automaattisesti hakijan eduksi.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus eutanasiaan.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Liike Nyt

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kuka on puheenjohtaja? Harry Harkimo.

Milloin perustettu? 2018.

Mitä asioita liike ajaa? Liike Nyt on valinnut kuusi periaatetta, joihin se perustaa toimintansa. Niiden mukaan jokaisesta on pidettävä huolta, markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita. Näiden lisäksi liike painottaa Eurooppa-myönteisyyttä ja yksilön arvostamista.

Vaaleissa puolue ajaa toisen asteen maksutonta koulutusta, kovempia rangaistuksia seksuaalirikollisille ja yrittäjille sosiaaliturvaa. Liike poistaisi työntekijöiden työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Kuinka monta ehdokasta? Liike Nyt ilmoittaa nettisivuillaan, että sillä on 109 ehdokasta.

Erikoisuus: Liike Nyt ei ole puolue, vaan poliittinen liike. Tämä on puolestaan tarkoittanut sitä, että jokaisen ehdokkaan on pitänyt kerätä sata allekirjoitusta ehdokkuuttaan varten. Itsenäiset ehdokkaat ovat puolestaan tehneet vaaliliittoja Liike Nyt -nimen alle.

Vaalikoneväite, jonka kanssa liikkeen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Viinit ja vahvat oluet pitää saada ruokakauppoihin.

Vaalikoneväite, jonka kanssa liikkeen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Piraattipuolue

Piraattipuolueen puheenjohtaja Petrus Pennanen. Kuva: Yle

Kuka on puheenjohtaja? Petrus Pennanen

Milloin perustettu? Vuonna 2008.

Kuinka monta ehdokasta? Piraattipuolueella on yhteensä 87 ehdokasta. Puolueella on ehdokkaita kaikissa vaalipiireissä Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Mitä asioita puolue ajaa? Piraattipuolue perustaa toimintansa omien sanojensa mukaan yksilönvapaudelle ja se vastustaa ”holhousyhteiskuntaa”. Samalla puolue painottaa sananvapautta ja avointa tietoa yhteiskunnan kehittämisessä.

Vaaliohjelmassa puolue vaatii muun muassa, että sähkön- ja lämmöntuotannossa fossiiliset polttoaineet on korvattava vuoteen 2030 mennessä ydinvoimalla, aurinkovoimalla, tuulivoimalla sekä biopolttoaineilla. Samalla piraattipuolue muuttaisi opiskelun maksuttomaksi paitsi toisella asteella mutta myös korkeakouluissa.

Erikoisuus: Piraattipuolue on vaaliliitossa feministien, eläinoikeuspuolueen ja liberaalien kanssa Helsingin vaalipiiriissä. Vaaliliitolla on mahdollisuudet saada edustaja eduskuntaan.

Puolue kisaakin vaaliliitossa lähinnä feministien kanssa siitä, kumpi mahdollisen kansanedustajan paikan saisi. Vaaliliitosta valitaan henkilö, joka on saanut siinä eniten henkilökohtaisia ääniä. Vaaliliiton vahvimmat ehdokkaat ovat piraattien Petrus Pennanen ja feministien Katju Aro.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Sosiaaliturvaa tulee kehittää niin, että osa nykyisistä tuista korvataan kaikille työikäisille maksettavalla, vastikkeettomalla perustulolla.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille tulee lisätä.

Seitsemän tähden liike

Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen. Kuva: Jarno Kuusinen / AOP

Puheenjohtaja: Paavo Väyrynen.

Milloin perustettu? 2018.

Kuinka monta ehdokasta? 177.

Mitä asioita puolue ajaa? Vastustaa hallitsematonta globalisaatiota ja Euroopan ylikansallista yhdentymistä. Suomen on pidettävä maahanmuuttopolitiikka omissa käsissään. Maahan tulleiden turvapaikkahakemukset on käsiteltävä ja kielteisen päätöksen saaneet poistettava maasta nopeasti.

Takuueläkettä ja lapsilisiä on korotettava. Perhevapaita pitää uudistaa niin, että perheille on turvattava vapaus päättä niiden käytöstä. Kotihoidontukea pitää maksaa siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta ja sen tasoa on nostettava.

Erikoisuus: Puolue hyväksyy jäsenikseen vain entisiä kansanedustajia ja europarlamentaarikoita. Ehdokkaat voivat liittyä kannatusjäseniksi.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Suomen Kansa Ensin

Suomen kansa ensin -puolueen puheenjohtaja Marco de Wit. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kuka on puheenjohtaja? Marco de Wit.

Milloin perustettu? 2018.

Mitä asioita puolue ajaa? Suomen kansa ensin ajaa ”ensisijaisesti suomalaisten etuja poliittisissa kysymyksissä". Käytännössä puolue vaatii Suomen eroamista sekä Euroopan unionista että eurojärjestelmästä. Tämän lisäksi puolueen mukaan ”rajat pitää sulkea luvatta tuleville" ja tulleet pitää palautta lähtömaihin. Puolueen ehdokkaat vastustavat lähes yksimielisesti Suomen Nato-jäsenyyttä ja vaativat suoraa demokratiaa kansanäänestyksineen.

Kuinka monta ehdokasta? Suomen kansa ensin -puolueella on 34 ehdokasta yhdeksässä vaalipiirissä.

Erikoisuus: Suomen kansa ensin-puolueenpuheenjohtaja Marco de Wit tuli tunnetuksi mielenosoitusleiristä Helsingin keskustassa, jossa vastustettiin turvapaikanhakijoiden tulemista ja jäämistä Suomeen. Leiri hajosi keväällä 2015 useisiin porukoihin, joista Suomen kansa ensin -ryhmä perusti oman puolueensa.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Suomen ei pidä kiirehtiä kieltämään uusien bensa- ja dieselautojen myyntiä

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä: Vihapuhe tulee määritellä ja asettaa rangaistavaksi rikoslaissa.

Suomen Kommunistinen Puolue

SKP:n puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen. Kuva: Yle

Puheenjohtaja: Juha-Pekka Väisänen.

Milloin perustettu: Ensimmäisen kerran 1918.

Kuinka monta ehdokasta? 88 ehdokasta.

Mitä asioita puolue ajaa? Kaikille täysi-ikäisille suomalaisille veroton 1 200 euron perusturva. Perusturva rahoitetaan esimerkiksi nostamalla isojen perintöjen ja suurituloisten verotusta.

Kuusituntinen työpäivä. Työn tuottavuus on kasvanut ja työttömyyttä voidaan torjua 30 tunnin työviikolla. Näin ihmisillä jää enemmän aikaa itsensä kehittämiseen, perheen kanssa olemiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Hävittäjähankinnat on peruttava. Suomen ei pidä liittyä Natoon eikä mihinkään muuhunkaan sotilasliittoon. Suunnitelluilla hävittäjähankinnoilla ei saavuteta Suomen ilmatilan herruutta, puolue sanoo.

Erikoisuus: Rauhankasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan. Lasten on tärkeää oppia ratkaisemaan ongelmia ja ristiriitoja sovitellen.

Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä: Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

**Vaalikoneväite, jonka kanssa puolueen ehdokkaat ovat eniten eri mieltä:**Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille toimijoille pitää lisätä.

Yle järjestää tiistaina 2.4.2019 pienpuoluetentin, jossa mukana ovat Eläinoikeuspuolue, Feministinen puolue, Itsenäisyyspuolue, Kansalaispuolue, Liberaalipuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen kansa ensin, Suomen Kommunistinen Puolue ja Piraattipuolue. Seitsemän tähden liike ei osallistu tenttiin, vaikka puolue on siihen kutsuttu. Liike Nytiä ei ole kutsuttu, koska se ei ole puolue.

Lähetys alkaa Ylen TV1:llä kello 21.00 ja sitä pääse katsomaan tästä linkistä.

Ohjelma nauhotettiin tänään iltapäivällä.

Jutusta voi keskustella tänään tiistaina klo 22:een saakka.

Lue lisää:

Ylen puoluekannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue, SDP menetti kannatustaan

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Yle Areenan vaalisivu