Valkealaan kielirikasteinen yksityinen päiväkoti

Svenska lekskolan i norra Kymmenedalen -yhdistyksellä on jo ennestään yksi päiväkoti Kuusankoskella.

päivähoito
Lapsi leikkii.
Toni Pitkänen / Yle

Kouvolan kaupunki on tehnyt valinnan Valkealan alueen yksityisen päiväkodin pyörittäjästä. Neljästä halukkaasta palvelutuottajasta valittiin lopulta Svenska lekskolan i norra Kymmenedalen ry. Yhdistyksellä on jo ennestään yksi päiväkoti Kuusankoskella.

Valkealan päiväkoti olisi suomenkielinen, jossa kuitenkin painotteitaisiin kielirikasteista varhaiskasvatusta. Yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille konkreettinen toteuttamissuunnitelma aikatauluineen toukokuun loppuun mennessä.

Yksityisen päiväkodin myötä voidaan luopua väistötiloissa toimivasta Pikku-Veturin päiväkodista ja osasta Jokelan päiväkodin ryhmiä. Kaupunki ei aio irtisanoa omia vakituisia työntekijöitä yksityisen päiväkotitoiminnan lisäämisen myötä.