Tornion-Muonionjoella kalastetaan ensi kesänä edellisvuosien tapaan – viiden lohen kiintiötä valmistellaan yhä

Rajajoelle valmistellaan viiden lohen kalastajakohtaista kiintiötä, mutta ainakaan ensi kesäksi se ei ehdi voimaan.

lohi
Virhekalastajia Kukkolankoskella
Viehekalastajia Tornionjoen Kukkolankoskella kesällä 2018.Riikka Rautiainen/ Yle

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa kesäkuusta alkaen.

Ensi kesänä rajajoella kalastetaan samoilla säännöillä kuin kahtena edellisenä kesänä. Ainoa uusi määräys koskee harjuksen pyyntikieltoa, joka alkaa keväällä 2020. Huhti-toukokuulle asetettavan kalastuskiellon tarkoituksena on vahvistaa harjuskantaa suojelemalla sitä kutuaikaiselta pyynniltä.

Lohikiintiö voisi tulla voimaan jo kesälle 2020

Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti myös Ruotsille, että jokikalastuksessa otettaisiin käyttöön lohisaalista koskeva ilmoitusvelvollisuus sekä siihen liittyvänä toimenpiteenä viiden lohen kausikohtainen saaliskiintiö kalastajaa kohden.

– Me on käynnistetty keskustelu ruotsalaisten kanssa, miten asiassa voitaisiin edetä. Ilmoitusvelvollisuus ja kausikohtainen saaliskiintiö edellyttävät muutosta kalastussääntöön molemmissa maissa, kertoo neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytännössä uudistuksen voimaantulo vaatii lisävalmisteluja ja keskustelun jatkamista niin kotimaassa kuin maiden välillä. Bondestamin mukaan Ruotsin kanssa keskustelua on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pian.

– Mielestäni ei ole mitenkään poissuljettua, että käytäntö saataisiin voimaan jo vuonna 2020, sanoo Bondestam.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ehdotus ilmoitusvelvollisuudesta ja saaliskiintiöstä perustuu lohi- ja meritaimenstrategiaan. Bondestamin mukaan Ruotsin meri- ja vesiviranomainen on ehdottanut samaa asiaa ministeriölle.

Jos Tornion-Muonionjoella otetaan käyttöön kausikohtainen saaliskiintiö, se edellyttäisi saalislohien merkintää. Pohdittavaksi tulee myös, millainen sanktio seuraa ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat kalastusmääräyksistä vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella.