1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ampuma-aseet

Vieteri pois ja tappi läpi – luvanvaraiseksi muuttuvan inttimuistoesineen saa ehkä itse tehdä toimimattomaksi

Asetusluonnoksen mukaan hyväksyttävä menetelmä toimimattomaksi tekemisessä olisi myös liimaaminen.

ampuma-aseet
Pyöriikö nurkissasi rynkyn lippaita - ne ehkä saa dekota omatoimisesti
Pyöriikö nurkissasi rynkyn lippaita - ne ehkä saa dekota omatoimisesti

Eduskunnan hyväksymän ampuma-aselain muutoksen myötä isoista itselataavien kertatuliaseiden latauslaitteista eli lippaista on tulossa luvanvaraisia esineitä.

Näin esimerkiksi rynnäkkökiväärin "normaalin" yli kymmenen patruunaa vetävän lippaan hallussapito vaatii jatkossa luvan. Sama lipastyyppi sopii niin Puolustusvoimien sarjatulimallisiin rynnäkkökivääreihin kuin moniin puoliautomaattisiin reserviläiskivääreihin.

Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koskisi pysyvästi toimintakelvottomaksi tehtyä pitkääkään lipasta.

Sisäministeriö onkin laittanut lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet lippaan toimintakelvottomaksi muuttamisesta.

Rynnäkkökiväärin lipas purettuna pöydällä
Peltinen, 7,62x39 patruunalle tehdyn rynnäkkökiväärin lipas purettuna. Tapio Rissanen / Yle

Luonnoksen mukaan lippaan toiminnan pysyvä estäminen voitaisiin tehdä poistamalla jouset ja estämällä niiden asentaminen takaisin poistamalla kiinnityspisteet. Lisäksi pitää estää patruunanostimen liike.

Estämisen voisi luonnoksen mukaan tehdä laittamalla patruunanostimen ja lippaan rungon lävitse tapin, joka kiinnitetään hitsaamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamalla.

Myös muovilippaat huomioitu

Myös lippaan rungon käyttäminen olisi estettävä pysyvästi kiinnittämällä lippaan pohja runkoon. Myös tässä sallitaan hitsaaminen, juottaminen, liimaaminen ja sulattaminen.

Käytännössä liimaamisen sallimisessa on kyse siitä, että metallien ohella lippaita ja niiden osia on valmistettu myös muovista.

Siinä missä varsinainen aseiden deaktivointi on jatkossakin sallittua vain luvan saaneille asealan elinkeinonharjoittajille, on lippaiden osalta säätely keveämpää.

– Latauslaitteen pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemistä ei tarvitsisi asetusluonnoksen mukaan teettää asesepällä, kertoo erityisasiantuntija Elina Rantakokko sisäministeriöstä.

Toimimattomaksi tekemistä koskeva vaatimus ei kuitenkaan koskisi luvanvaraisuuden ulkopuolelle jääviä latauslaitteita. Eduskunnan hyväksymän lakitekstin mukaan tällaiset lippaat on valmistettu sellaiseen sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja jotka eivät sovi asennettavaksi itselataavaan kertatuliaseeseen.

Näitä ovat esimerkiksi Suomi-konepistoolin, Emma-pikakiväärin ja Lahti-Saloranta-pikakiväärin lippaat.

Vanhojen lippaiden sopivuus kertatuliaseisiin huolestuttaa

Lain muotoilu on kuitenkin herättänyt monissa aseharrastajissa huolta. Sanamuodon "eivät sovi asennettavaksi itselataavaan kertatuliaseeseen" on pelätty jopa mitätöivän koko vanhojen aseiden lippaita koskevan poikkeuksen.

– Asia on tullut esille hallituksen esityksen antamisen jälkeen ja olemme olleet siitä yhteydessä Poliisihallituksen aselupahallintoon. Poliisihallitus on todennut asiaan liittyen, että osa asemalleista, joihin harrastelijat ovat kirjelmissään viitanneet, ovat sarjatuliaseista muokattuja aseita ja että on mahdollista, että ne tulkittaisiin muutoinkin edelleen sarjatuliaseiksi Suomessa, ei siis itselataaviksi kertatuliaseiksi, vastaa Rantakokko.

Yhden asemallin osalta Poliisihallitus on Rantakokon mukaan myös todennut, että kyseessä on ilmeisimmin yksittäiskappaleena tai pieneränä valmistettu tuote.

Myös patruunamäärän rajoittamisesta tulossa säännöksiä

Lakiluonnoksessa ampuma-aselain noudattamisen valvonta on määritelty nykyistä yleisemmin poliisin tehtäväksi. Lain tulkinta on kuitenkin keskitetty.

– Ampuma-aselain tulkinta kuuluu Poliisihallituksen tehtäviin, toteaa Rantakokko.

Rantakokko myös muistuttaa, että eduskuntakäsittelyssä ampuma-aselain muutokseen lisättiin säännös siitä, että luvanvaraiseksi latauslaitteeksi ei katsota myöskään pysyvästi kapasiteetiltaan rajoitettua latauslaitetta.

Myös pysyvästä rajoittamisesta annetaan tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella ja asia tullaan ottamaan asetusluonnoksen jatkovalmistelussa huomioon.

Eduskunnan hyväksymät ampuma-aselain muutokset vaativat vielä tasavallan presidentin vahvistamisen. Nyt lausunnolla olevan asetuksen on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa lain kanssa.

Lue myös:

Eduskunta teki suositusta inttimuistoesineestä luvanvaraisen – veteraanien sotamuistolippaat säästyvät

Lue seuraavaksi