Kajaanilaisten 3-5-vuotiaiden koulupolkua helpotetaan tunnetaitojen kautta

Kajaanissa ryhdytään tavoittelemaan varhaiskasvatuksessa psyykistä hyvinvointia.

Kajaani
Koululaisia pulpeteissa
Tunnetaidot korostuvat nykyisin kouluissa.Juha-Petri Koponen / Yle

Kokeilussa tarjotaan 3-5 -vuotiaiden päiväkotiryhmille mahdollisuutta käyttää koulupsykologin asiantuntemusta. Yhteistyöllä tavoitellaan psykologin tuen antamista yhä varhaisemmassa vaiheessa, jotta lapsien esikoulu ja koulupolku käynnistyisivät mahdollisimman hyvin.

– Tällä tavoitellaan psyykkistä hyvinvointia, hyvää ryhmässä toimimista ja ongelmien välttämistä, sanoo koulupsykologi Minna Niemi.

– Saadaan apua tilanteisiin, joissa lapsi ei pysty keskittymään. Lapsilla voi olla aistiyliherkkyyttä ja ongelmia kommunikaatiotaidoissa, kuten kasvokkain keskustelussa. Näin niihin voidaan puuttua oikealla tavalla. Keskiössä ovat tunnetaidot, sanoo Niemi.

Psyykkinen hyvinvointi ja etenkin tunne- sekä vuorovaikutustaidot korostuvat nykyisessä digipainotteisessa yhteiskunnassa. Näiden taitojen oppimiseen tarvitaan nykyisin yhä enemmän neuvoja ja tukea.

Kajaanissa työtä pilotoi psykologian maisteri koulupsykologi Katja Peltoniemi. Hänen työhön kuuluu muun muassa vierailuja päiväkotiryhmiin.