Keliber hakee ympäristölupaa Rapasaaren kaivokselle

Rapasaari on malmivarojen perusteella Keliberin suurin litiumesiintymä.

Kaustinen
Spodumeenia sisältävää kiveä, josta jalostetaan litiumia.
Evert Rönnqvist / Yle

Keliber hakee ympäristölupaa Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella sijaitsevalle Rapasaaren litiumkaivokselle.

Lupahakemus pitää sisällään muun muassa malmin ja sivukiven louhinnan, kaivostoimintaan tarvittavien alueiden rakentamisen sekä louhosalueen sulkemisen ja maisemoinnin periaatteet toiminnan päätyttyä.

Vuosittain louhittavan malmin määrä on lupahakemuksessa 600 000 tonnia. Toiminta Rapasaarella alkaa avolouhintana ja jatkuu myöhemmin maanalaisena louhintana.

Ympäristöluvasta päättää Sisä- ja Länsi-Suomen aluehalintovirasto.