Tuuloksen kiertotalouspuiston ympäristövaikutukset arvioitu – parannettavaa riittää

Hanketta arvioineiden viranomaisten mukaan useat kohdat vaativat parannuksia ja tarkempia suunnitelmia.

Tuulos
Maisemaa
Tuuloksen kiertotalousalueen YVA-ohjelmasta jätettiin 61 mielipidettä.Mika Halme / Yle

Lausunto Hämeenlinnan Tuulokseen suunnitellun Paadenkolu Oy:n kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut.

Hämeen ELY-keskuksen mukaan parannettavaa on vielä paljon.

Muun muassa mahdolliselle turpeen nostolle on hankittava ympäristölupa ja vaikutusalueen tarkastelua tulee laajentaa. Erityisesti tulee ottaa huomioon pintavesiin kohdistuvat vaikutukset.

Eri hankevaihtoehtojen pintavesivaikutukset tulee arvioida ulottuen Ormijokeen ja Suolijärveen asti. Lisäksi pitää arvioida mahdolliset pintavesivaikutukset myös ulottuen Koukkujärvensuon kautta Kiuasjärveen.

Etenkin alueen asukkaat ovat olleet kriittisiä Paadenkolu Oy:n suunnitelmia kohtaan.

Moni asia vaatii vielä tarkennuksia

Myös Uudenmaan ELY-keskus löytää huomautettavaa.

Sen mukaan Mustajärventien liittymä kantatielle 53 ei nykykunnossa vastaa raskaan liikenteen vaatimuksia. Mikäli kiertotalouspuisto toteutuu suunnitellussa laajuudessa, tulee alueelle runsaasti raskasta liikennettä.

Edellä mainittujen lisäksi ympäristövaikutusarvioinnissa nostetaan esiin ainakin melun, tärinän, pölyn, hajun ja maankäytön mahdolliset haitat asukkaille ja ympäristölle.

Näkemyksensä antoivat myös Museovirasto, Puolustusvoimat, Metsähallitus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Seuraavaksi on vuorossa hankkeesta vastaavan tahon, Paadenkolu Oy:n, tekemä arviointiselostus, jossa pitää ottaa huomioon ELY-keskuksen edellyttämät tarkennukset.

Sen jälkeen asianosaisilla on vielä mahdollisuus kommentoida hanketta. Hankkeen materiaaleihin voi tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (siirryt toiseen palveluun).