Salaisesta kaatopaikasta kaivoksen sisältä saatu jätettä pois jo lähes 30 000 kiloa – kukaan ei tiedä, paljonko sitä on vielä jäljellä

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan Oriveden kaivoksen siivoamista on jatkettava.

kaivokset
Kaksi ihmistä kävelee poispäin kaivoksessa
Oriveden kaivoksen tulevaisuus mietityttää monia.Antti Eintola / Yle

Dragon Mining Oy:n Oriveden kaivoksesta löytyi viime syksynä laiton kaatopaikka.

Kaivostunnelissa on ollut ensimmäisten kuvausten mukaan öljytynnyreitä, räjähdelaatikoita, muovia ja metallia.

Kaatopaikan ensimmäinen siivous on valmistunut. Jätettä on Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan saatu pois yrityksen ilmoituksen mukaan 28 460 kiloa.

Pirkanmaan ELY-keskus velvoitti siivoamaan kaivoksen 66 ja 85 metrin välillä olevaan louhoskuiluun sijoitetut jätteet.

ELY-keskus kehotti Dragon Miningia jatkamaan jätteiden siivoamista ympäristölainsäädännön ja ympäristöluvan mukaiseksi.

– Dragon Mining Oy:n tulee toimittaa jätetäytön tutkimista ja poistamista koskeva suunnitelma ELY-keskukselle 31.5.2019 mennessä, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen sanoo.

Millaista jätettä kaivoksesta on saatu pois?

– Parhaiten jätteen luonnetta kuvaa sana sekajäte. Määrällisesti eniten on kuitenkin ollut kaivoksessa muun muassa tuuletuskanavissa käytettyä materiaalia ja metalliromua, Hyvärinen sanoo Ylelle.

Loppujätteiden määrästä ei ole tietoa

ELY-keskuksen mukaan jäljellä olevan jätteen määrästä ei ole vielä tietoa ja sitä pitäisi etsiä esimerkiksi kairaamalla.

– Jäljellä olevasta jätteestä ei toistaiseksi ole käytettävissä luotettavia tietoja mm. jätteen määrästä ja laadusta esimerkiksi sen arvioimiseksi, millaisen ympäristöriskin jäte kaivokseen jätettynä voisi aiheuttaa tulevaisuudessa, kun jäte joutuu tekemisiin kaivoksen täyttävän ja kaivoksesta vesistöön purkautuvan veden kanssa, Hyvärinen toteaa.

Jätteiden puhdistamisen turvallisuudesta on käyty keskustelua. Tukesin mukaan laittoman kaatopaikan siivoamiselle ei ole kaivosturvallisuuden vaatimukset täyttäviä edellytyksiä.

ELY-keskuksen mukaan jätteiden poistamiseen on etsittävä vaihtoehtoisia menetelmiä niin, että turvallisuus voidaan huomioida. Kaivosta voidaan tukea tai jätteitä poistaa yläkautta.

Kaivosyhtiö Dragon Mining jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä, vaikka sen uusi lupahakemus hylättiin. Kaivos toimii vanhalla luvalla.

Oriveden kultakaivoksessa olevaa luvatonta kaatopaikkaa ei ehkä koskaan saada kokonaan puhtaaksi, kerrottiin tammikuussa. 85 metrin syvyydessä kaivos on osin täyttynyt liejusta ja vedestä, eikä sinne ole pääsyä. Puhdistaminen on yhtiön mukaan vaarallista.

Edellinen omistaja aloitti

Dragon Miningin mukaan kokemuksia näin vanhojen louhosten tyhjentämisestä ei ole.

Voi olla, että siivotessa pitäisi tehdä räjäytyksiä, jotka voivat johtaa sortumiin. Jos taas kauko-ohjattava lastauskone tekisi lastauksen ja louhos sortuisi, kone öljyineen ja polttoaineineen jäisi louhokseen.

– Toiminnanharjoittaja esittää ensisijaisena vaihtoehtona, että louhoksesta lastataan pois vain tasolla -66 m oleva näkyvä jäte, sillä töiden onnistuminen kokonaisuudessaaan on hyvin epävarmaa ja riskialtista, Dragon Mining kertoi siivoussuunnitelmassa.

Jätteiden laittaminen on aloitettu Ely-keskuksen mukaan jo 1990-luvulla. Jätteiden laiton varastointi kaivostunneliin on poliisin arvion mukaan alkanut jo kaivoksen edellisen omistajan, Outokumpu Oy:n aikana.

Outokumpu Oy toimi Orivedellä vuoteen 2003 saakka. Australialaisomistuksessa oleva Dragon Mining aloitti kullan louhinnan Oriveden kaivoksella vuonna 2007.

Poliisin mukaan kaivoksen nykyinen johto on lopettanut väärän käytännön vuonna 2016.

Lue lisää:

Syvältä kaivoksesta paljastunut salainen kaatopaikka ei ehkä koskaan puhdistu täysin, selviää Dragon Miningin papereista – "Se jää nähtäväksi"

"Vielä ei tiedetä, kuinka syvällä jätteitä on" – Viranomaiset vaativat kaivosta siivoamaan laittoman kaatopaikan Orivedellä ja se ei ole pieni operaatio

Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä, vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset, joita voidaan käsitellä vielä pitkään

Kaivosyhtiö Dragon Mining: Jätteiden dumppaus Oriveden kaivoksen tunneliin oli vanha käytäntö

Luvaton kaatopaikka löytyi 66 metrin syvyydestä: Poliisi ja syyttäjä käyvät tarkastamassa paikan Orivedellä

Ely-keskus löysi tarkastuksessa luvattoman kaatopaikan Oriveden kultakaivoksesta – ”Ei voinut mennä tonkimaan, mitä siellä on”