Valvontakäynti paljasti puutteita Tuusniemen tehostetussa palveluasumisessa: lääkäri käy tuskin ollenkaan, muutakin henkilöstöä liian vähän

Asukkaille syötetään paljon psyykenlääkkeitä, minkä aluehallintovirasto epäilee liittyvän niukkaan hoitohenkilöstön määrään.

Kuopio
Vanhus pyörätuolissa.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on todennut useita puutteita Tuusniemen kunnan tehostetussa palveluasumisessa. Aluehallintovirasto teki tammikuussa valvontakäynnin Tuusniemen kolmeen ikäihmisten tehostettuun palveluasumisen yksikköön: Mäntykotiin, Tuomikotiin ja Koivukotiin.

Tärkeimpinä johtopäätöksinä on, että asumispalveluissa ei ole saatavissa riittävästi lääkäripalveluita, mikä vaarantaa hoidon jatkuvuuden, eikä lääkäri tapaa asukkaita tehdessään hoitopäätöksiä. Lisäksi palvelukeskuksen henkilöstömitoitus ei ole kaikissa tilanteissa riittävä.

Asukkaiden psyykenlääkkeiden käyttöluvut ovat korkeita, minkä epäillään liittyvän lääkäreiden jatkuvaan vaihtumiseen ja niukkaan hoitohenkilöstön määrään, jolloin lääkkeettömiä hoitokäytäntöjä ei pystytä soveltamaan.

Lisäksi potilastietojärjestelmien erilaisuus ja käyttöoikeuksien puuttuminen heikentävät potilasturvallisuutta. Tuusniemi ostaa terveydenhuollon palvelut Kuopion kaupungilta.

Palvelukeskuksissa potilaista pidetään kirjaa manuaalisesti, eikä henkilökunnalla ole käyttöoikeuksia Kuopion käyttämään potilastietojärjestelmään. Näin hoitajat eivät pääse suoraan katsomaan lääkärinmääräyksiä tai laboratoriotuloksia.

Lääkäri paikalla puoli tuntia kahdessa viikossa

Lääkärin palvelua on saatavissa aluehallintoviraston selvityksen mukaan puoli tuntia kerran kahdessa viikossa. Aiemmin lääkäri on ollut paikalla kaksi tuntia viikossa. Lääkäri ei tapaa asukkaita käytännössä lainkaan.

Aluehallintoviraston mukaan lääkärien vaihtuvuus ja heikko saatavuus ovat selkeä asiakas- ja potilasriski. Lääkityksen kokonaisarviot ja seuranta jäävät huonolle toteutukselle. Lääkärien vaihtuvuus myös estää toimivan moniammatillisen työskentelyn ja sälyttää liikaa vastuuta hoitotyölle.

Aluehallintoviraston ja Tuusniemen kunnan keskusteluissa on käynyt ilmi, että lääkäritilanne heikkeni Tuusniemellä noin kaksi vuotta sitten, kun pitkään kunnassa työskennellyt lääkäri jäi eläkkeelle.

Tilanteen varsinainen heikentyminen on kuitenkin ajoittunut viime syksyyn. Sitä ennen ostopalvelulääkäri tuli Mehiläiseltä, mutta Attendon voitettua kilpailutuksen Attendo ei pystynytkään toimittamaan lääkäreitä riittävästi. Tällä hetkellä lääkäreitä käy Attendolta, Mehiläisestä sekä Juankosken terveyskeskuksesta.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Tuusniemen kunnalta ilmoitusta 17. huhtikuuta mennessä, miten ja millä aikataululla puutteet korjataan.