Into biokaasulaitosten rakentamiseen kasvussa maatiloilla

Tällä hetkellä uusien biokaasulaitosten perustamiseksi on vireillä noin 150 selvityshanketta.

Halsua
Läheltä
Yle

Kiinnostus biokaasulaitosten rakentamiseen on kasvanut maatiloilla.

Suomessa on tällä hetkellä vasta 20 maatalouden biokaasulaitosta, niistä valtaosa sijaitsee pohjalaismaakunnissa, muun muassa Nivalassa ja Halsualla.

Selvityshankkeita uusista laitoksista on meneillään jopa 150. Tilojen biokaasulaitokset käyttävät raaka-aineena pääosin lantaa, josta tuotetaan sähköä ja lämpöä omaan käyttöön. Moni tila investoi laitokseen vähentääkseen lannan käsittelyn kustannuksia. Vain kolme tilallista myy biokaasua liikennekäyttöön.

Parhaimmillaan biokaasulla voi päästä sähköomavaraiseksi, mutta siihen vaaditaan ainakin 100 lehmän tila.