Rovaniemeläiset: Ounasvaaraa kehitettävä maltillisesti

Paikallisten mukaan Ounasvaaraa ei saa pilata liiallisella rakentamisella.

Ounasvaara, Rovaniemi
Ounasvaaran hiihtokeskus
Arkistokuva. Ounasvaaran hiihtokeskus vuonna 2017.Antti Mikkola / Yle

Rovaniemen kaupungin järjestämään kyselyyn vastanneista asukkaista enemmistö haluaa, että Ounasvaaraa rakennetaan ja kehitetään luontoa kunnioittaen.

Monet vastaajat haluavat kehittää Ounasvaaran alueen liikuntareittejä ja opasteita sekä liikennejärjestelyjä. Esteettömyys nousi myös vastauksissa vahvasti esille. Lisäksi urheiluseuroilla on monenlaisia tarpeita harjoittelemiseen ja kilpailemiseen.

Ylipäätään rovaniemeläiset kokevat Ounasvaaran tärkeäksi ympärivuotiseksi virkistys-, ulkoilu-, liikunta- ja luontokohteeksi, jota ei haluta pilata liiallisella rakentamisella.

Samat tulokset sähköisestä kyselystä ja keskustelutilaisuuksista

Rovaniemen kaupunki keräsi kuntalaisten mielipiteitä Ounasvaaran alueen kehittämisestä helmi-maaliskuussa sähköisellä kyselyllä. Kaupunki järjesti asiasta myös keskustelutilaisuuksia.

Kyselyyn vastasi 461 rovaniemeläistä. Kaupungin mukaan vastaajat edustivat kaikenikäisiä rovaniemeläisiä, ja sukupuolijakauma oli tasainen. Keskustelutilaisuuksiin osallistui 100 henkilöä.

Kyselyn ja keskustelutilaisuuksien pohjalta kaupunki alkaa nyt laatia kehittämissuunnitelmaa Ounasvaaran alueelle. Sen on tarkoitus valmistua kesään mennessä.

Kaupunkilaisille saatetaan järjestää myöhemmin lisää mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelmaan.