Kahdelle KYSin lääkärille luetaan tänään tuomio – pieni vauva sai vaikean aivovamman

Käräjillä käsitellyssä tapauksessa pikkuvauvalle annettiin kymmenen kertaa suurempi annos syöpälääkettä kuin piti.

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kahden Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenlääkärin epäillään syyllistyneen vakavaan hoitovirheeseen vuonna 2015.

Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa, sillä tapaus käsiteltiin käräjäoikeudessa vasta hiljattain.

Kihlakunnansyyttäjä vaatii molemmille lääkäreille rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Syyttäjän mukaan KYSin naispuolinen erikoistuva lastenlääkäri antoi 30. kesäkuuta 2015 samana vuonna syntyneelle lapselle kansainvälisen hoitoprotokollan vastaisesti kymmenenkertaisen määrän solunsalpaajalääke fludarabiinia.

Miespuolinen erikoistuva lastenlääkäri puolestaan löi laimin tarkistaa, että naispuolisen lääkärin määräämä solunsalpaajahoito olisi toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman mukaista.

Väärän annostelun seurauksena potilas vammautui vakavasti. Pienellä lapsella on vaikea aivovamma ja vaikeahoitoinen epilepsia.

Syyttäjä pitää vammantuottamusta törkeän huolimattomana, koska solunsalpaajalääke fludarabiini on korkean riskin lääke.

Molemmat syytetyt olivat tekoaikaan virkasuhteessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin. He työskentelivät KYSin sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Valviran julkisten tietojen mukaan toinen heistä on nykyään lastenlääkäri ja toinen edelleen erikoistuva lastenlääkäri.

Oikeutta käydään suljetuin ovin. Käräjäoikeus pyrkii suojelemaan nuorta asianomistajaa.