Pellervon taloustutkimus: Keski-Suomessa puun hinta ja kauppamäärät laskevat tänä vuonna

Alueellisen puumarkkinaennusteen mukaan yksityismetsien pystykauppaa värittävät koko maassa kohonneet puuvarastot.

Lyhyet
Puukaupan odotetaan vilkastuvan kevään aikana.
Raine Martikainen / Yle

Pellervon taloustutkimuksen mukaan puun kysyntä säilyy tänä vuonna vahvana ja kauppa vilkkaana. Yksityismetsien pystykauppaa värittää kuitenkin koko maassa kohonneet puuvarastot, ja tänä vuonna kauppamäärät ja hinnat laskevat viime vuodesta.

Metsäteollisuuden investoinnit Keski-Suomessa ovat lisänneet puun kysyntää myös maakunnan ulkopuolella. Viime vuonna mäntykuidun kauppamäärä lisääntyi 17 prosentilla, myös tänä vuonna kiinnostus painottuu kuitupuuhun.

Mäntytukin pystykauppamäärä nousi Keski-Suomen hinta-alueella viime vuonna neljänneksellä. Hintataso on ollut viime vuosina melko keskimääräinen verrattuna muuhun Suomeen.

Kuusitukki oli tärkeä kantorahatulojen tuottaja Keski-Suomessa viime vuonna. Sekä pystykaupat että kantohinta nousivat kuusitukin osalta selvästi. Esimerkiksi pystykauppamäärä lisääntyi 17 prosenttia viime vuonna.