Pietarsaaressa kalankasvattamon suunnitelmat herättävät kritiikkiä

Kasvattamoa kaavaillaan kaupungin edustalle.

Pietarsaari
Läheltä
Yle

Pietarsaaren edustalle suunniteltu kalankasvattamo saa kovaa kritiikkiä kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta.

Ekofish aikoo aloittaa kalankasvatuksen merellä 12 kilometrin päässä Pietarsaaresta ja hakee ympäristölupaa.

Lautakunta on kirjannut seitsemän kriittistä kohtaa kalankasvattamohankkeesta lausuntoonsa aluehallintovirastolle.

Pietarsaaren mukaan ympäristölupaa hankkeelle ei saa myöntää, ennen kuin useisiin avoimiin kysymyksiin on saatu kaupunkia tyydyttävä ratkaisu. Kaupunki on huolestunut muun muassa painavista kalakuljetuksista Ådon kalasatamaan ja sieltä pois sekä liiketoiminnan aiheuttamista päästöistä vesistölle.

Ekofish-yritys arvioi tuottavansa kalankasvattamossa liki miljoona kiloa kalaa vuodessa.