Lähes 120 000 lasta elää köyhässä perheessä – puolueet tarjoavat lääkkeeksi uusia työpaikkoja, lapsilisien korotusta ja varhaiskasvatuksen maksuttomuutta

Ylen kyselyssä kaikki puolueet haluavat helpotusta pienituloisten lapsiperheiden asemaan.

Suomessa lähes 120 000 lasta asuu köyhässä perheessä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lapsiperheiden taloudellisesta tilannetta ovat vuosien mittaan heikentäneet sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset ja indeksitarkistusten jäädytykset.

Eduskuntapuolueet vakuuttavat nyt vaalien alla kuin yhdestä suusta helpottavansa pienituloisten lapsiperheiden kurimusta seuraavalla vaalikaudella.

Yle kysyi yhdeksältä eduskuntapuolueelta, millä keinoin ne aikovat nujertaa lapsiperheköyhyyttä.

Kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset torjuisivat lapsiperheköyhyyttä uusilla työpaikoilla.

SDP peruisi pienimpien sosiaalietuuksien jäädytykset ja vasemmistoliitto korottaisi yksinhuoltajien lapsilisiä.

Keinoissa nousivat esiin myös muun muassa maksuton varhaiskasvatus, kuntien perhepalvelujen kehittäminen ja kaikkien lasten mahdollisuus harrastaa.

Työ nostaa perheet köyhyydestä, sanovat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset

Suomessa 119 000 lasta elää köyhässä kotitaloudessa, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreimmista tiedoista (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat vuodelta 2017.

Tämä tarkoittaa 11,1 prosenttia lapsista.

Vuonna 2016 vastaava määrä oli 110 000 lasta (10,2 prosenttia) ja vuonna 2015 se oli 101 000 (9,4 prosenttia).

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Työllisyyden parantaminen on keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten tärkein keino torjua lapsiperheköyhyyttä.

Seuraavankin hallituksen on keskustan mielestä jatkettava yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä tukevaa politiikkaa.

Kokoomus katsoo, että lyhyenkin työpestin vastaanottaminen pitää aina olla kannattavaa.

Perussuomalaiset korostaa työllisyyttä ja erityisesti sitä, että työllä pitää tulla toimeen. Samasta muistuttaa kristillisdemokraatit.

Myös kannatuskyselyjä johtava SDP pitää työllisyyttä tärkeänä ja haluaa helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista palauttamalla lasten kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden.

Myös RKP, vihreät ja vasemmistoliitto palauttaisivat lasten kokopäiväisen päivähoito-oikeuden.

Yksinhuoltajien ahdinko huolestuttaa puolueita

Pelastakaa lapset -järjestö kertoi viime vuoden lopulla (siirryt toiseen palveluun), että perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet näkyvät sille tulleiden avustushakemusten lisääntymisenä.

Tilastokeskuksen mukaan köyhyys on tavallisempaa yksinhuoltajaperheissä.

Yksinhuoltajat nostaa esiin käytännössä kaikki puolueet.

Muun muassa RKP vaatii lapsilisien yksinhuoltajakorotusten nostoa.

– Haluamme, että lapsiperheiden taloudellinen tilanne on turvattu. Äitien osallistuminen työelämään on kytköksissä tähän ja siksi tarvitsemme myös perhevapaauudistuksen, puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan köyhyys on tavallisempaa yksinhuoltajaperheissä. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Myös vasemmistoliitto haluaa nostaa yksinhuoltajien tukea. Molemmat puolueet vaativat, että tuen nosto ei saa leikata toimeentulotukea.

– Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta pitäisi nostaa 50 eurolla, pelkästään tällä saataisiin 5 000 lasta ylös köyhyydestä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson laskee.

Anderssonin mukaan uudistuksen hinta on 77 miljoonaa euroa.

Keskusta esittää vaaliohjelmassaan täsmätoimena harkinnanvaraista ylimääräistä lapsilisää vakavissa talousvaikeuksissa oleville köyhille perheille.

– Keskusta on valmis satsaamaan lapsilisiin kymmeniä miljoonia, varapuheenjohtaja Katri Kulmuni lupaa köyhille perheille.

Indeksien jäädytykset monelle nyt myrkkyä

Myös SDP:n mielestä yksinhuoltaja- ja pikkulapsiperheiden palveluja pitää parantaa ja perusturvaa nostaa indeksikorotuksin.

– Perusturvaan pitää tehdä indeksikorotukset hintakehityksen mukaan, neljä vuotta kestäneiden jäädytysten jälkeen, puolueen puheenjohtaja Antti Rinne vaatii.

Indeksikorotukset poistettiin lapsilisistä kokonaan tämän hallituksen aikana.

Köyhät lapsiperheet on kristillisdemokraattien mielestä huomioitava sosiaaliturvaa uudistettaessa..

– Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan muun muassa korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä huoltaja- ja lapsivähennyksiä. Haluamme palauttaa verotuksen lapsivähennyksen ja suhteuttaa vähennyksen lasten lukumäärään, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah linjaa.

Myös vihreät parantaisi sosiaaliturvaa.

– Pienimpiä vanhempainpäivärahoja, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja toimeentulotuen alaikäisten lasten perusosia tulee korottaa. Opiskelevien vanhempien perheitä tukisimme korottamalla opintorahaa kolmanneksella ja nostamalla myös huoltajakorotusta, puheenjohtaja Pekka Haavisto luettelee.

Sinisten tavoitteena on kotihoidon tuen nostaminen ja helpottaa perheen perustamista opiskeluaikana.

Varhaiskasvatuksesta maksuttomuus houkuttelee nyt monia

Ainakin osittain maksuton varhaiskasvatus saa tukea monilta puolueilta. Varhaiskasvatusta pidetään tehokkaana keinona estää syrjäytymistä.

Vihreät haluaisi jokaiselle lapselle oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

– Jotta kynnys osallistua madaltuisi, tekisimme varhaiskasvatuksesta maksutonta kaikille ikäluokille 5-vuotiaista alkaen. Siirtyisimme kaksivuotiseen esiopetukseen, jotta eniten tukea tarvitsevat lapset saadaan esiopetuslain palvelujen piiriin, vihreiden Haavisto lupaa.

Myös kokoomus haluaa tehdä esiopetuksesta kaksivuotista ja alentaa varhaiskasvatuksen maksuja edelleen.

– Tavoitteena on, että kaikki 5–6-vuotiaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatukseen maksutta 20 tuntia viikossa, varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kertoo.

Puolueiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa. Kuva: Emma Pietarila/Yle

Myös SDP tähtää asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Seuraavan hallituskauden tavoitteena puolueella on toteuttaa kolme vuotta täyttäneille oikeus neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta. RKP tähtää samaan.

Vasemmistoliitto haluaa varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ulottaisi velvoittavan maksuttoman esiopetuksen viisivuotiaisiin lapsiin.

Myös kristillisdemokraatit edistäisi maksuttoman esiopetuksen varhentamista viisivuotiaille, mutta vapaaehtoisena.

Perussuomalaiset kannattaa maksutonta varhaiskasvatusta vain kaikkein pienituloisimmille.

Laaja yksimielisyys puolueiden kesken on siitä, että kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa.

Harrastusten kallistuminen on ollut perheiden kannalta hankalaa.

Lisää aiheesta: