Hovioikeus lievensi laajan talousrikosvyyhdin tuomioita

Rovaniemen hovioikeus muutti useita Lapin käräjäoikeuden tuomioita törkeistä petoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista.

talousrikokset
Rahaa salkussa
Yle

Rovaniemen hovioikeus on lieventänyt tuomioita laajassa veropetos- ja kirjanpitorikosvyyhdissä. Lapin käräjäoikeus antoi toissa vuoden lopulla suhteellisen raskaita tuomioita talousrikoksista, jotka koskivat romumetallien ostoa ja myyntiä.

Käräjäoikeus tuomitsi oikeudenkäynnissä vankeuteen kuusi henkilöä, joista kolme sai ehdotonta vankeutta. Lapin Metallikierrätys Oy tuomittiin lisäksi menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä lähes 40 000 euroa.

Kovimmat tuomiot saivat romumetallien ostoa ja myyntiä harjoittaneen rovaniemeläisen yhtiön kaksi omistajaa. Heidät tuomittiin käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeuteen.

Rovaniemen hovioikeus katsoi, että kaksikko syyllistyi törkeiden talousrikosten sijaan törkeää lievempään kirjanpitorikokseen, veropetokseen ja työeläkevakuutusmaksupetokseen. Hovioikeus lyhensi heidän ehdottoman vankeustuomionsa seitsemän kuukauden ehdolliseksi vankeudeksi ja kumosi käräjäoikeuden heille asettamat liiketoimintakiellot.

Lisäksi Rovaniemen hovioikeus alensi Lapin Metallikierrätyksen maksettavaksi määrättyjä korvauksia valtiolle 39 575 eurosta 6 433 euroon.

Kolmen henkilön tuomiot jäivät ennalleen

Kaksi muutakin henkilöä valitti käräjäoikeuden langettamasta tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus lievensi toisen henkilön rangaistusta. Kahden törkeän talousrikoksen sijaan hän sai tuomion yhdestä törkeästä veropetoksesta. Miehen vankeustuomio lyheni yhdeksästä kuukaudesta viiteen kuukauteen, mutta liiketoimintakielto pysyi voimassa.

Toisen valittajan tuomio jäi voimaan sellaisenaan. Hän sai 8,5 kuukautta ehdollista vankeutta kahdesta törkeästä talousrikoksesta. Kaksi käräjäoikeuden tuomitsemaa miestä ei valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

Lapin käräjäoikeus katsoi Lapin Metallikierrätys Oy:n maksaneen toiminnassaan palkkakirjanpidon ulkopuolisia eli niin sanottuja pimeitä palkkoja vuosina 2010–2013 yhteensä yli 370 000 euroa. Tämän seurauksena yhtiölle oli määrätty yli 96 000 euroa liian vähän ennakonpidätyksiä ja lähes 8 000 euroa liian vähän työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

Syytteessä oli myös neljä romumetallien myyntiä harjoittanutta henkilöä. Heitä syytettiin mm. kirjapitorikoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. He olivat muun muassa jättäneet ilmoittamatta verohallinnolle romumetallin myynnistä saamiaan tuloja.

Lue lisää

Ehdotonta vankeutta romumetallikauppiaiden talousrikoksista Rovaniemellä

Poliisi epäilee laajaa romumetallikaupan veropetosvyyhtiä Pohjois-Suomessa