Rokotusasenteet selvitetään Pietarsaaren seudulla

Tutkittavana on tuhansia ihmisiä.

Pietarsaari
vauvaa rokotetaan
AOP

Pietarsaaren seudulla tehdään laaja rokotusasenteita kartoittava tutkimus.

VaccAtt- tutkimusprojektin toteuttaa Turun yliopisto yhdessä Åbo Akademin kanssa. Noin viidelle tuhannelle alueen asukkaalle on lähetetty vastauslomakkeita kotiin. Osallistujat on valittu satunnaisotannalla.

Kesän lopulla osa saa kutsun haastatteluun.

Pietarsaaren seudulla rokotuskattavuus on ollut paikoin alhainen.