Palomiehet voittivat palkkakiistan hovioikeudessa – sivutoimisille palomiehille pitää maksaa täysi palkka varallaolosta

Itä-Suomen hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen Luumäen ja Joutsenon sivutoimisia palomiehiä koskevassa kiistassa.

Palkka ja työsuhde-edut
Palomiehen varusteet valmiina.
Toni Pitkänen / Yle

Luumäen ja Lappeenrannan Joutsenon sivutoimiset palomiehet ovat voittaneet palkkakiistan Lappeenrannan kaupunkia vastaan Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus kumosi Etelä-Karjalan käräjäoikeuden aikaisemmin antaman päätöksen.

26 sivutoimista palomiestä vaatii kaupungilta maksamattomia palkkoja varallaolosta. Vaadittu summa on korkoineen runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Hovioikeus vahvistaa, että valittajien varallaoloaika on normaaliin palkkaan oikeuttavaa työaikaa. Se palauttaa asian käräjäoikeuden käsittelyyn, jonka on otettava asia käsittelyyn sen jälkeen, kun tuomio on saanut lainvoiman.

Kiista palautuu Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käsittelyyn, koska käräjäoikeuden tuomio asiassa oli vasta välituomio. Välituomiolla haluttiin ratkaista ensin, onko palomiesten varalloloaika työaikaa. Käräjäoikeus siis jatkaa palomiesten palkkavaatimusten käsittelyä.

Tehtävän sitovuus keskiössä

Sivutoimisille palomiehille oli maksettu varallaolosta korvausta, jonka suuruus on 30 prosenttia tuntipalkasta. Palomiesten mielestä heille olisi kuulunut täysi palkka, sillä he katsoivat varallaolon olevan työaikaa.

Palomiehet saivat olla varallaoloaikana kotona. Palomiesten mukaan he olivat kuitenkin jatkuvasti työnantajan käytettävissä, sillä he olivat noudattaneet viiden minuutin valmiusaikaa eli käytännössä välitöntä lähtövalmiutta.

Käräjäoikeus perusteli kanteiden hylkäämistä sillä, että työnantaja ei viiden minuutin lähtövalmiutta edellyttänyt.

Käräjäoikeuden päätökseen vaikutti myös se, että kantajat olivat osallistuneet varallaolorinkiin vapaaehtoisesti. Varallaoloajankohdat oli määritelty palomiesten haluamalla tavalla.

Taustalla vuosien kiista

Palomiehet ja kaupunki ovat kiistelleet palkkasaatavista vuosia. Kaupunki linjasi vuonna 2015, että se ei maksa varallaolosta täyttä palkkaa sivutoimisille palomiehille. Tämän jälkeen palomiehet veivät asian käräjäoikeuteen.

Hovioikeuden tuomiosta voi vielä hakea valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.