Tuuloksen kiertotalouspuiston ehtoja kiristettiin

Maakuntahallitus tiukensi tänään Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavan merkintää.

Hämeenlinna
Maisemaa
Noin 35 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta. Mika Halme / Yle

Hämeenlinnan Tuulokseen suunnitellun kiertotalouspuiston rakentamisen ehtoja tiukennetaan.

Maakuntahallitus linjaa, että alueen käyttö rajataan jatkossakin pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn ja varastointiin.

Lisäksi maakuntahallitus täsmensi merkintää siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Myöskään alueen liikenne ei saa aiheuttaa lisääntyvää melua ja häiriötä.

Lausunto kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistui kuun vaihteessa.