1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansanedustajat

Tässä ovat Savo-Karjalan uudet kansanedustajat

Vaaleista tuli Savo-Karjalassa uusien edustajien esiinmarssi, kun jopa seitsemän ehdokasta nousi eduskuntaan uusina.

kansanedustajat

Hannakaisa Heikkinen, keskusta, 45 vuotta

Hannakaisa Heikkinen
Yle

Kansanedustaja, maatalousyrittäjä. Kiuruvesi.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Etsin ratkaisuja ja pyrin tekemään politiikkaa, joka tasa-arvoistaa suomalaisia. Hyvän elämän edellytykset täytyy olla jokaisella asuinpaikasta riippumatta.

Olen sinnikäs. Haluan vakuuttaa kaikki suomalaiset siitä, että kotimainen ruoantuotanto on meidän kaikkien tuen arvoista ja että suomalainen viljelijä tuntisi olevansa arvostettu ja saisi työstään reilun korvauksen.

Rakennan Suomea, jossa kaikenikäiset kokisivat yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä arvostusta. Teen työtä sen puolesta, että Suomi on maailman paras maa syntyä, perustaa perhe, opiskella, tehdä työtä ja myös vanheta. Arjen turvallisuus kuuluu kaikille."

Sanna Antikainen, perussuomalaiset, 30 vuotta

Sanna Antikainen
Yle

Lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija. Outokumpu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Eduskunnassa laitan suomalaisten edun etusijalle kaikessa päätöksenteossa.

Teen sellaista politiikkaa, joka edistää suomalaisten turvallisuutta ja auttaa tavallisia suomalaisia, köyhiä, vähävaraisia, vanhuksia, lapsia ja perheitä.

Olen 110 prosenttisesti maahanmuuttokriittinen ja teen kaikkeni Suomen löysän turvapaikkapolitiikan muuttamiseksi."

Merja Mäkisalo-Ropponen, SDP, 60 vuotta

Merja Mäkisalo-Ropponen
Yle

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori. Joensuu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Työttömyydestä, sairaudesta tai muusta syystä aiheutuva eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä! Pieniin eläkkeisiin on saatava tasokorotus!

Vanhusten- ja vammaistenhoito, terveydenhuolto sekä lasten ja nuorten hyvinvointi on asetettava etusijalle verovarojen käytöstä päätettäessä! Ikäihmisten palvelut on saatava kuntoon ja hoito inhimilliseksi

Varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen panostaminen ovat tärkeitä tulevaisuusinvestointeja ja niiden riittävä rahoitus on turvattava. Panostukset lapsiin ja nuoriin palautuvat yhteiskunnalle monin kertaisesti takaisin."

Marko Kilpi, kokoomus, 49 vuotta

Marko Kilpi
Yle

Poliisi, kirjailija. Kuopio.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): Arjen turvallisuus - poliisien määrä on saatava kasvatettua 8000 poliisiin.

Nuorten hyvinvointi - koulutuksesta leikkaamisella ei rakenneta tulevaisuuden Suomea. Nuorten mielenterveysongelmat ovat huolestuttavalla tasolla ja jatkavat nousua. Varhaista puuttumista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja on parannettava.

Arvokas ikääntyminen - hoivapalvelut on saatava kuntoon niin kunnallisella kuin myös yksityisellä puolella. Eläkeläisten ostovoima on laskenut roimasti ja eläkkeiden verotuskohtelu ei ole kohtuullista, eikä tasavertaista.

Anu Vehviläinen, keskusta, 55 vuotta

Anu Vehviläinen
Yle

Kansanedustaja, kunta- ja uudistusministeri. Joensuu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): Sitoudun toimimaan ikäihmisten palveluiden ja turvallisen arjen puolesta.

Sitoudun olemaan aina maakuntien puolella ja edistämään erityisesti alueiden liikenneyhteyksiä.

Sitoudun edistämään yrittäjyyttä ja monipuolisia elinkeinoja.

Krista Mikkonen, vihreät, 46 vuotta

Krista Mikkonen
Yle

Kansanedustaja. Joensuu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa: "Lupaan tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta saamme pysäytettyä maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Lupaan puolustaa koulutusta ja sivistystä niin, että niihin panostetaan nykyistä enemmän ja jokaisella on mahdollisuus hyvään koulutukseen elämän eri vaiheissa.

Lupaan tehdä työtä köyhyyden torjumiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi."

Jussi Wihonen, perussuomalaiset, 56 vuotta

Jussi Wihonen
Yle

Yrittäjä. Joensuu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Puolustan Suomen ja suomalaisten etua.

Vain sitä jaetaan mitä on.

Ensin jaetaan tärkein kohteisiin : suomalaiset vähäosaiset, vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset."

Seppo Eskelinen, SDP, 58 vuotta

Seppo Eskelinen
Yle

Toiminnanjohtaja, SDP Savo-Karjala. Joensuu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): Tuloerojen kasvu saatava pysähtymään. Eläkeläisten ja lapsiperheiden tukeen verotuksen keinoin helpotusta.

Aluepolitiikka tukemaan maakuntien kehittymisen mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysuudistus lopultakin valmiiksi julkisten palveluiden pohjalta jota tukevat yksityiset sekä järjestöjen palvelut.

Sari Essayah, kristillisdemokraatit, 52 vuotta

Sari Essayah
Yle

Kansanedustaja. Lapinlahti.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Lapsi- ja ikäystävällinen yhteiskunta eli perhevapaisiin joustoja ja sote ja vanhustenhoito kuntoon ja omaishoitajille riittävä tuki.

Panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen tuetaan työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Työnteko myös kannattamaan eli sosiaaliturvauudistus, jossa kannustinloukut poistuvat ja työnteko kannattaa. Tuen koulujen arvokasvatusta, suvivirsi soikoon jatkossakin!

Energian ja ruuan kotimaisuus on ekoteko, joka takaa myös alueiden elinvoiman. Tuetaan kestävää kiertotaloutta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa."

Hannu Hoskonen, keskusta, 61 vuotta

Hannu Hoskonen
Yle

Metsätalousinsinööri, kansanedustaja. Ilomantsi.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Suomi pidetään asuttuna kokonaan. Jokaisessa maakunnassa ja kunnassa on mahdollisuuksia menestyä.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät jokaisesta kunnasta.

Suomea ei saa museoida, metsien talouskäyttö on parasta elinkeino- ja ilmastopolitiikkaa. Pellot pidetään kunnossa ja tuotetaan omat elintarvikkeet kotimaassa."

Matti Semi, vasemmisto, 61 vuotta

Matti Semi
Yle

Rakennusmies, kansanedustaja. Varkaus.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Teen työtä koko Itä-Suomen elinvoiman parantamiseksi. Meidän kolulutusjärjestelmän monipuolstamiseksi, jotta nuoret löytäisivät täältä työtä ja tulevaisuutta. Tarvitaan myös laajempaa muunto- ja aikuiskoulutusta, jota ammattiosaaminen vastaa tarvetta.

Tuloerojen pienetäminen oikeudenmukaisella verotuksella. Eläkkeiden ja etuuksien jäädytettyjen indeksien korvaaminen. Maksutoman perusterveydenhuollon saatavuuden parantaminen, lääkeiden omavastuiden pienetäminen ja perustulon parantaminen

Harmaan talouden karsiminen työelämästä, veronumeron käyttöönoton laajentamisella vientiteollisuuteen sekä palvelualoille.Kanneoikeuden käytön laajentaminen työntekijän edunvalvontaan. Turvallisuuden parantaminen koko harvaanasutun Suomen alueella."

Markku Eestilä, kokoomus, 62

Markku Eestilä.
Yle

Kansanedustaja, eläinlääkäri. Iisalmi.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Lupaan edistää Itä-Suomen tiestön parantamista ja nopeita liikenneyhteyksiä. Perusväylänpidon määrärahoja on nostettava merkittävästi.

Lupaan toimia nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi. Se tarkoittaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen lisäämistä ja pikavippien lopettamista/kohtuullistamista.

Lupaan työskennellä itäsuomalaisen maa- ja metsätalouden puolesta. Oma ruuantuotanto on turvallisuuskysymys ja kestävä, kasvua myötäilevä metsänkäyttö uusien investointien edellytys."

Minna Reijonen, perussuomalaiset, 46 vuotta

Minna Reijonen
Yle

Farmaseutti. Kuopio.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Pidän tärkeänä mielessä terveydenhuollon ja vanhustenhoidon. Pyrin vaikuttamaan omaishoidontuen oikeudenmukaisuutta puolustaen.

Tiestön kunnossapidon tärkeyttä nostettava esille.

Kriittinen pohdinta. Asioita pohdittava monelta eri kantilta."

Tuula Väätäinen, SDP, 63 vuotta

Tuula Väätäinen.

Sairaanhoitaja, Kuopio.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Sosiaaliturvauudistuksen eteenpäin vieminen, sen on tuettava erityisesti niissä tilanteissa joissa ihmisten omat voimavarat eivät riitä hyvän arjen toteutumiseen. Päällekkäisyyksien poistaminen. Maksukattojen yhdistäminen, palvelumaksujen hillintä.

Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden varmistaminen, siten että julkinen sektori on päävastuussa niiden järjestämisessä ja toteuttamisessa, yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.

Työllisyysasteen nostaminen, pitkäaikaistyöttömyyden poistaminen, nuorten työllistyminen, pienyrittäjyyden tukeminen. Sopimusyhteiskunnan vahvistaminen, kolmikanta yhteistyön kautta."

Hanna Huttunen, keskusta, 49 vuotta

Hanna Huttunen.
Yle

Yrittäjä. Outokumpu.

Vaalilupaus Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): "Lupaan aidosti kuulla Savo-Karjalan ihmisiä, ja olla heidän kansanedustajansa. Ihmisten arjessa on oltava läsnä myös vaalien välissä.

Lupaan olla tunnollinen ja ahkera työssäni.

Alueemme kansanedustajien tulee tehdä paljon nykyistä enemmän yhteistyötä yli puoluerajojen esim. edunvalvonta-asioissa. Lupaan olla yhteistyönrakentaja."

Keskusta putosi, SDP nousi, perussuomalaiset myös voittajia

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Savo-Karjalasta valittiin yhteensä 15 kansanedustajaa, eli yksi vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Uusina eduskuntaan nousivat Sanna Antikainen, Marko Kilpi, Jussi Wihonen, Seppo Eskelinen, Minna Reijonen, Hanna Huttunen ja eduskuntaan palaava Tuula Väätäinen..

Keskusta menetti kaksi paikkaa ja sai neljä. SDP voitti yhden paikan ja sai kolme.

Perussuomalaiset säilytti kolme paikkaansa, mutta tulosta voi pitää voittona, koska edellisissä vaaleissa he olivat vielä yhtä sinisten kanssa.

Kokoomus sai kaksi paikkaa. Vihreät, vasemmisto ja KD saivat yksi kukin.

Kahdeksan edustajista tulee Pohjois-Karjalasta ja seitsemän Pohjois-Savosta. Yhdeksän edustajista on naisia ja kuusi miehiä.

Lue täältä tunnelmia vaalivalvojaisista Savo-Karjalasta.

Äänestysvilkkaus nousi ja oli 67,5 prosenttia.

Voit tarkastella tuloksia netissä Ylen valtakunnallisesta vaalien tulospalvelusta (siirryt toiseen palveluun). Sieltä löydät myös vaalituloksen Savo-Karjalaan ja kaikkiin vaalipiirin kuntiin. Ylen hetki hetkeltä -vaaliseurannan löydät täältä. Muut Ylen vaalisisällöt löydät täältä.

Vaalitulos vahvistetaan 17.4.2019 ja uusi eduskunta aloittaa työnsä 23.4.

Korjaus 14.4.: Toisin kuin artikkelissa alun perin luki, Hannakaisa Heikkinen ei ole Pielavedeltä vaan Kiuruvedeltä. Myös hänen ikänsä oli alun perin virheellisesti 44.

Artikkelia päivitetty 16.4.: Tuula Väätäinen nostettu Timo Suhosen tilalle SDP:n kolmanneksi kansanedustajaksi listassa. Väätäinen nousi Suhosen ohi tarkastuslaskennassa tiistaina.

Lue seuraavaksi