Sote sähköisti Ylen vaalitentin Rovaniemen Sampokeskuksessa

Entiset hallituskumppanit keskusta ja kokoomus kiistelivät tulevasta mallista.

eduskuntavaalit
Ylen vaalitentti Rovaniemellä 8.4.2019.
Ylen vaalitentissä Sampokeskuksessa olivat eduskuntavaaliehdokkaat Matti Torvinen (sin), Markus Lohi (kesk), Pirkka Aalto (KD), Marko Varajärvi (Sdp), Heikki Autto (kok), Terho Korpikoski (PS), Riikka Karppinen (vihr), Markus Mustajärvi (vas) ja Sammol Lukkari (RKP).Antti Mikkola / Yle

Yle Lapin vaalitentin kuumin keskustelu käytiin sotesta. Eikä ihme, sillä maakunta jakaantui kahteen leiriin Meri-Lapin yksityistettyä valtaosan Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnoista sekä alueen perusterveydenhuoltoa Mehiläinen Länsi-Pohjalle kesällä 2018, muun Lapin vastustuksesta huolimatta.

Yksityistämisen pelättiin vaarantavan Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan toiminnan ja rahoituksen.

Soten ja hallituksen kaaduttua Rovaniemen Sampokeskuksessa pidetyssä vaalitentissä kukaan ehdokkaista ei enää kannattanut erikoissairaanhoidon keskittämistä Rovaniemelle. Lapin keskussairaaloiden työnjaosta on väännetty Lapissa pitkään.

Lappiin kaksi keskussairaalaa

Jopa vihreiden ehdokas Riikka Karppinen, joka vielä Ylen vaalikoneessa kannatti keskittämistä hoidon laadun takaamiseksi, oli muuttanut mielipidettään.

– Olen sitä mieltä, että molemmissa (Kemissä ja Rovaniemellä) täytyy säilyttää erikoissairaanhoito. Lapissa on vahvuus, että meillä ei tehdä alueellista keskittämistä. Siellä (vaalikoneessa) on virhe, Karppinen selitti vaalikonevastaustaan (siirryt toiseen palveluun).

Riikka Karppinen (vihr)
Riikka Karppinen (vihr)Antti Mikkola / Yle

Kokoomuksen Heikki Autton mukaan lähtökohta on, että Lapissa on kaksi keskussairaalaa, Kemissä ja Rovaniemellä. Autto myös kehuu Meri-Lapin kuntien päätöstä yksityistää terveyspalvelut, se on hänen mukaansa osoittanut julkisen ja yksityisen yhteistyön tuottavan parempaa palvelua.

– Se ratkaisu mikä siellä tehtiin on varmasti ollut hyvä alueelle, ja nyt näyttää siltä, että Länskä pystyy, digitaalisia palveluja hyväksi käyttämällä, tarjoamaan paljon vaivattomamman pääsyn lääkäriin kuin mikään muu sairaala Suomessa pystyy, Autto sanoo.

Heikki Autto (kok)
Heikki Autto (kok)Antti Mikkola / Yle

Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana istuva, keskustan ehdokas Markus Lohen mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan yksityistäminen Mehiläiselle olisi saanut jäädä tekemättä.

– Minusta olisi ollut parempi, että tätä Länskän ratkaisua ei olisi syntynyt, oltaisiin saatu yhtenäinen Lappi muodostettua. Mutta kun nyt kuntapäättäjät ovat siellä tämän tehneet, on tärkeää että katsotaan eteenpäin ja lähdetään tältä pohjalta rakentamaan tätä Lappia. Peruutuspeiliin ei kannata katsoa, Lohi summaa.

Markus Lohi (kesk)
Markus Lohi ei yllättyisi vaikka hallitusneuvottelut venyisivät. Keskusta lähtee Lohen mukaan neuvotteluihin tiukalla asenteella. "Peesaamaan ei voida lähteä."Antti Mikkola / Yle

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen RKP:n ehdokas Sammol Lukkarin mielestä kukaan ei tentissä puhuisi kuin yhdestä keskussairaalasta, jos Meri-Lapissa ei olisi tehty omaa ratkaisua.

– Nyt meillä on pakko olla kaksi vahvaa keskussairaalaa, Lukkari sanoo.

Sammol Lukkari (RKP)
Sammol Lukkari (RKP)Antti Mikkola / Yle

Yksityistäminen jakaa ehdokkaat

Vaalitentin kättennostoäänestyksessä Meri-Lapin ratkaisua yksityistää Länsi-Pohjan keskussairaala Mehiläiselle pitivät oikeana kokoomuksen Heikki Autto, perussuomalaisten Terho Korpikoski ja Sdp:n Marko Varajärvi.

Markus Mustajärvi (vas) sanoo vasemmistoliiton yhtenä rintamana vastustaneen Länsi-Pohjan keskussairaalan yksityistämistä.

– On ikävää, että niin monessa kunnassa on tässä epäselvässä tilanteessa tehty paniikkiratkaisuja, Mustajärvi sanoo.

Markus Mustajärvi (vas)
Markus Mustajärvi (vas)Antti Mikkola / Yle

Sinisten ehdokas, puoluesihteeri Matti Torvinen ei ottanut kantaa yksityistämiseen mutta epäili soterahojen valuvan Lapissa nyt yksityiselle sektorille.

– Onko tuo ratkaisu hyvä, sen aika näyttää. Hinta saattaa olla kova. Tosiasia on se, että tällä hetkellä merkittävä osa lappilaisten verorahoista menee yksityiselle terveydenhuollolle, Torvinen sanoo.

Matti Torvinen (sin)
Matti Torvinen (sin)Antti Mikkola / Yle

Sote kuntien, maakuntien vai sotekeskusten vastuulle

Marko Varajärvi (Sdp) pitää tulevassa soteratkaisussa tärkeänä, ettei rahoitus jäisi ministeriöiden vastuulle, koska valtiontalouden säästötavoitteet voivat romuttaa palvelut.

– Sen takia me tarvitaan verotusoikeus, on ne sitten maakuntia tai Sdp ehdottamia uusia sotekeskuksia, Varajärvi sanoo.

Marko Varajärvi (Sdp)
Marko Varajärvi (Sdp)Antti Mikkola / Yle

Se ei kelpaa kokoomukselle.

– Kokoomus ei halua uusia veroja. Hyvät palvelut kaikille turvataan siten, että jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle on töitä. Siten meillä riittävät rahat hyviin palveluihin, myös ilman veronkorotuksia, Autto sanoo.

Autto kertoo kokoomuksen haluavan rakentaa uuden sotemallin kuntapohjaisena. Autton mielestä Suomeen ei tarvita uusia hallintotasoja eikä uusia veroja. Asiat hoituvat kuntien välisellä yhteistyöllä.

– Kaikkiin päivystäviin sairaaloihin tulee saada lääkäreitä ja tästä tulee antaa velvoite yliopistosairaaloille, jotka kouluttavat lääkärit ja huolehtivat lääkäreiden erikoistumisesta, että lääkäreitä riittää. Lapin tapauksessa sekä Rovaniemelle että Kemiin, Autto sanoo.

Ylen vaalitentti Rovaniemellä 8.4.2019.
Antti Mikkola / Yle

Markus Lohi (kesk) sanoo useimpien Lapin kuntien olevan niin pieniä, että niiden hartiat eivät riitä järjestämään sotepalveluja tulevaisuudessa. Sen vuoksi Lohi kannattaa maakunnallisia ratkaisuja.

– Tarvitaan laajemmat hartiat. Me emme voi jättää lappilaisia kuntia yksin väestökehityksen ja palvelujen suhteen. Heikki Auton esitys kuntien yhteistyöstä ei siksi toimi, Lohi sanoo.

Lohen mukaan Lapin liiton valmistelut jakoivat maakunnan sotepalvelut kolmeen tasoon niin, että lähipalvelut ovat jokaisessa kuntakeskuksessa ja alueelliset palvelut, joissa on lääkäripäivystys 24 tuntia vuorokaudessa, muun muassa Inarissa ja Kemijärvellä. Kolmantena tasona olisi keskitetyt, keskussairaalatason palvelut.

– On selvää, että keskussairaalapalvelut eivät ole kaikkia lappilaisia lähellä, emmekä me siihen koskaan pääsekään, Lohi sanoo.

Kristillidemokraattien Pirkka Aalto on samoilla linjoilla Lohen kanssa ja pitää lisäksi tärkeänä, että päätökset tehdään lähellä, eikä niitä viedä Ouluun asti.

– Lappi-tasolla tehdään päätöksen jatkossakin, Aalto sanoo.

Pirkka Aalto (KD)
Pirkka Aalto (KD)Antti Mikkola / Yle

Terho Korpikoski (PS) pitää tärkeimpänä, että uutta sotea lähdetään ratkomaan parlamentaarisesti, kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöllä.

Terho Korpikoski (PS)
Terho Korpikoski (PS)Antti Mikkola / Yle

RKP:n ehdokas Utsjoelta, Sammol Lukkari haluaa, että sotepalvelut voitaisiin järjestää myös yli valtakunnan rajojen.

– Kuntarajat ylittävät palvelut ovat yksi ratkaisu, mutta myöskin valtakunnan rajat. Meillä se lääkintäkopteri ei tule Rovaniemeltä vaan se tulee Norjasta, Kirkkoniemestä.

Ylen vaalitentti 8.4.2019 Rovaniemellä, Sampokeskuksessa.
Ylen vaalitentti 8.4.2019 Rovaniemellä, Sampokeskuksessa.Antti Mikkola / Yle