Hyppää sisältöön

Lupaavia menetelmiä luonnonvesien hygieniariskien hallintaan

Vesistöihin päätyvien antibioottijäämien ja haitallisten mikrobien vähentämiseen on tulossa uusia menetelmiä.

Hämeen liiton rahoittamassa hankkeessa selvitettiin jätevesien ja valumavesien puhdistamiseen tarvittavia uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kuva: YLE / Sari Törmikoski

Lammin biologisella asemalla on tutkittu sekä kosteikkojen että erittäin tehokkaan uv-säteilyn vaikutusta taudinaiheuttajiin.

Molempien todettiin vähentävän tehokkaasti puhdistetun jäteveden sisältämiä taudinaiheuttajia.

UVC-säteilyn käyttöä saattaa rajoittaa veden luonnollinen sameus.

Juuri päättyneessä hankkeessa selvitettiin tauteja aiheuttavien mikrobien sekä antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä vedenpuhdistamojen alapuolisissa pintavesissä sekä hevos- ja sikatilojen valumavesien vaikutusalueilla.

Hämeen Liiton rahoittaman hankkeen tutkimustuloksilla on merkitystä etenkin maissa joissa jätevesiä täytyy voida kierrättää luontaisten vesivarojen vähyyden vuoksi.