Jatkuvan talouskasvun tärkeys on sekin kiistakysymys – pienpuolueiden ehdokkaat Varsinais-Suomesta kohtasivat

Yle Turun tenttiin osallistui ehdokkaita kahdeksasta pienpuolueesta. Mukana oli myös Liike Nyt ry.

eduskuntavaalit
Yle Turku kutsui pienpuolueet tenttiin 9.4.2019.
Yle

Yle Turun pienpuoluetenttiin osallistuneet kansanedustajaehdokkaat ovat sangen yksimielisiä siitä, että talouden noususuhdanne maakunnan taloudessa on kääntymässä pikku hiljaa laskuun.

Suomen kansa ensin -puolueen turkulaisehdokas Olli Juntunen näkee, ettei talouden noususuhdanne voi jatkua enää kovinkaan pitkään.

– Varsinais-Suomen ja Suomen vetureina ovat ensisijaisesti vientiteollisuus ja kansainvälinen kysyntä. Kansainvälinen talouden tila on kääntymässä laskuun ja sen myötä valitettavasti myös Varsinais-Suomen talous ennen pitkää.

Samoilla linjoilla on Kommunistisen Työväenpuolueen ehdokas Voitto Suominen Salosta.

– Eihän tämä nousukausi kestänytkään kuin kaksi vuotta. Tulevan hallituksen pitää hyvin tarkasti miettiä, miten Suomessa tulee tähän reagoida.

Seitsemän tähden liikkeen eli Tähtiliikkeen ehdokas Lasse Mäkitalo Kaarinan Piikkiöstä näkee, että laskusuhdanteen koittaessa Varsinais-Suomen näkymät ovat muita maakuntia valoisammat. Mäkitalo ei usko kovin äkilliseen muutokseen talouden tilassa.

– Varsinais-Suomen teollisuus on jakautunut hyvin monelle alalle. Toki on järkevää yhä pyrkiä purkamaan työpaikkojen keskittymistä samalle toimialalle.

Piraattipuolueen ehdokas Riku Mäkirinne Turusta korostaa koulutuksen merkitystä.

– Aina aiemminkin on ennen pitkää tullut lama vastaan. Pitäisi lopettaa koulutusleikkausten tekeminen ja luoda koulutuksen kautta pohjaa tuleville innovaatioille ja viennille.

Osa pienpuolueista ei halua vannoa talouskasvun nimeen

Osa Yle Turun pienpuoluetenttiin osallistuneista kansanedustajaehdokkaista kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että talouskasvu olisi hyvä asia.

Eläinoikeuspuolueen turkulainen varapuheenjohtaja Saana-Maria Majatie kertoo, että puolue haluaa kyseenalaistaa jatkuvan talouskasvun ja keskustelun työllisyydestä. Majatien mukaan yhteiskuntaa pitäisi kehittää kestävyys ja sosiaalinen hyvinvointi edellä.

– Tukia pitäisi siirtää kasviperäiseen tuotantoon. Näin voisimme saada aikaan tuotteita, jotka olivat aluksi haluttuja aluksi Varsinais-Suomessa ja myöhemmin muuallakin maailmalla.

Laitilalainen Itsenäisyyspuolueen ehdokas Janne Kuusisto korostaa, että puolue haluaa siirtyä jatkuvasta kasvutaloudesta kohtuutalouteen.

– Meidän pitää kohtuullistaa kulutus ja luoda tasapaino ihmisten, luonnon ja talouden välille. Ei pidä kuvitella, että meitä kurjistavat työväenluokka ja työttömät, ongelmat ovat aivan jossain muualla.

Suomen Kommunistisen Puolueen turkulaisehdokas Kaija Kiessling korostaa, että taloutemme pyörii kapitalistisessa järjestelmässä. Puolue muistuttaa, että kapitalismissa halutaan jatkuvasti enemmän ja enemmän, ja raja tulee ennen pitkää vastaan.

– Olisi tärkeää järjestää tuotanto niin, että huomioitaisiin sekä ihmisten että ympäristön etu. Tuotettujen hyödykkeiden tulisi palvella koko ihmiskuntaa, eikä pelkästään valmistajien kukkaroita.

Myös Feministisen puolueen turkulaisehdokas Mari Säisä suitsisi talouskasvun perässä juoksemista.

– Usein ajatellaan vain talouskasvua. Meidän pitäisi kuitenkin ajatella enemmän ihmisten hyvinvoinnin lisäämistä.

Liike Nyt ry:n ehdokas Hilkka Laikko Uudestakaupungista näkee maakunnan talouden ongelmana useiden yritysten ulkomaalaisen omistuspohjan.

– Ulkomaalaiset yritykset maksavat liian vähän veroja Varsinais-Suomeen. Yksi maamme suurimpia ongelmia on köyhyys. Sen korjaamiseksi verotuotot pitäisi saada käännettyä ylös.