Turku pyysi Turun Toriparkki Oy:ltä selvitystä maansiirtymistä – rakennusluvan ehdot täyttyvät

Toriparkin työmaalla pidetään jatkossa seurantapalavereja, joissa työn etenemistä valvotaan.

Turku
Toriparkin työmaa
Paula Collin / Yle

Turun Toriparkki Oy on toimittanut Turun kaupungille selvityksen, jonka mukaan työmaalla on noudatettu rakennusluvan ehtoja.

Turku pyysi selvitystä Toriparkin työmaalla tapahtuneista maansiirtymistä. Esimerkiksi maaliskuussa osa toriparkin aitaa jouduttiin uusimaan, kun sulamisvedet kallistivat sitä kohti toriparkin monttua.

Rakennusvalvonta halusi myös varmistaa, miten jatkossa estetään vastaavien maansiirtymien syntyminen.

Jatkossa työmaalla pidetään säännöllisiä seurantapalavereja, joissa viranomainen valvoo työmaan etenemistä.

Toriparkkiyhtiön edustaja esitteli selvitystä rakennus- ja lupalautakunnalle viime torstaina. Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.