Kysely: Lukiolaiset uskovat äänestämisen vaikutuksiin

Jyväskylän yliopiston, Åbo Akademin Vaasan opettajankoulutusyksikön ja Suomen lukiolaisten liiton tekemän kyselyn mukaan yli 90 prosenttia lukiolaisista aikoo äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa tai äänestäisi, mikäli olisi äänioikeutettu.

Lyhyet
Tyhjiä vaalikuoria äänestyspaikalla.
Henrietta Hassinen / Yle

Tuoreen lukiolaiskyselyn mukaan lähes 75 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että äänestämällä voi vaikuttaa asioihin yhteiskunnassa paljon tai melko paljon.

Yli 90 prosenttia lukiolaisista aikoo äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa tai äänestäisi, mikäli olisi äänioikeutettu. Yli kolmannes lukiolaisista antaisi äänensä vihreille, mutta noin neljäsosa ei vielä osannut nimetä itselleen sopivaa puoluetta.

Kysely viestii samanlaista tulosta kuin hiljattain julkaistu Nuorisobarometri, jonka mukaan nuorten kiinnostus vaikuttamista kohtaan on kasvanut.

Tulokset perustuvat Jyväskylän yliopiston, Åbo Akademin Vaasan opettajankoulutusyksikön sekä Suomen lukiolaisten liiton yhteistyössä tekemään lukiolaiskyselyyn. Vastaajia oli yli 3 000. Kysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa iDEMO-hanketta.