Lapin kauppakamari toivoo uudelta hallitukselta vastuullista kasvua – mutta kaivosten toimintaedellytyksiä ei saa heikentää

Lapin toivelistalla on erityisesti biotuotteiden, kuljetusten ja osaamisen lisääminen.

eduskuntavaalit
Eduskuntatalo
Ismo Pekkarinen / AOP

Lapin kauppakamari on julkistanut tavoitteensa seuraavan hallituksen politiikaksi pohjoisessa. Kauppakamari haluaa, että uusi hallitus helpottaa luonnonvarojen käyttöä vastuullisella tavalla, parantaa kuljetusyhteyksiä Lapin sisällä ja sieltä maailmalle sekä puuttuu osaavan työvoiman puutteeseen. –

Lapin kauppakamarin mukaan monipuolisesti ja vastuullisesti kasvava Lappi hyödyttää koko Suomea. Kauppakamarin mukaan Lappi on yksi suurimmista vientimaakunnista, jonka talouden kasvu on ollut muuta maata nopeampaa.

Kauppakamari haluaisikin maan uudelta hallitukselta, että se parantaa vastuullisen talouskasvun edellytyksiä siten, että samaan aikaan yritysten hiilijalanjälkeä pienennetään. Lapissa se tarkoittaisi esimerkiksi investointeja biotuotetehtaisiin sekä biopolttoaineiden tuotantoa.

Kauppakamarin mukaan vastuulliseen kasvuun kuuluu kuitenkin se, että kaivosten toimintaedellytyksiä ei heikennetä ja luonnonsuojelualueita voidaan ottaa tuotantokäyttöön.

Lisää vähäpäästöistä liikennettä mutta myös parannuksia tieliikenteeseen

Liikennettä Lapin kauppakamari haluaisi muuttaa rohkeasti siihen suuntaan, että sen hiilipäästöt vähenevät. Kauppakamarin mukaan se merkitsee muun muassa rautatieliikenteen lisäämistä ja satamaväylien syventämistä Lapissa.

Kauppakamari puoltaa myös Jäämerenradan jatkokehittelyä kansainvälisten yhteyksien lisäämiseksi. Lisäksi se haluaa uuden hallituksen parantavan valtateiden kuntoa Kemistä Inariin sekä Torniosta Kilpisjärven kautta Norjaan.

Lapin kauppakamarin kolmas toivekokonaisuus uudelle hallitukselle on, että sen tulee helpottaa pulaa osaavasta työvoimasta. Kauppakamarin mukaan työvoimapula on Lapissakin vakava este yritysten kasvulle.

Kauppakamari ehdottaa keinoiksi koulutuksen määrärahojen säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla sekä muuntokoulutuksen lisäämistä.

Lisäksi se haluaa lisää ulkomaalaisia opiskelijoita ja työperusteista maahanmuuttoa Lappiin.