Omaisten tekemät selvityspyynnöt vanhusten hoidosta ovat viisinkertaistuneet Jyväskylässä

Selvityspyyntöjä on tilastoitu vuodesta 2016, jolloin kaupunki perusti oman valvontatiimin.

Lyhyet
Anna-Liisa Ylä-Pärtti / vanhusten hoito / Vanhemmista vanhimmat / Tampere / 19.10.2017
Jouni Immonen / Yle

Viime vuonna Jyväskylän kaupunki sai vajaat 200 selvityspyyntöä. Se on lähes viisinkertainen määrä verrattuna aloittamisvuoteen 2016. Valtaosa selvityspyynnöistä on omaisten esittämiä huolia vanhusten hoidosta.

Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Maarit Raappanan mielestä huima kasvu alleviivaa työn tarpeellisuutta.

Ensimmäisenä vuonna kaupungilla oli kaksi valvontakoordinaattoria, mutta huhtikuun lopussa määrä tuplaantuu, kun neljäs valvontakoordinaattori aloittaa työnsä.

Valvonnan tehtävänä on edistää ja valvoa lakien, asetusten, suositusten ja sopimusten noudattamista vanhuspalvelujen omassa tuotannossa sekä ostopalveluissa.

Valvontatiimi tekee sekä ennalta sovittuja että yllätysvalvontakäyntejä kaikkiin Jyväskylän alueella toimiviin vanhuspalvelujen toimintayksiköihin. Käyntejä voidaan tehdä myös aluehallintoviraston toivomuksesta.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Jaana Aarnio on Jyväskylän kantamaan valvontavastuuseen tyytyväinen. Aarnio kertoo, että kaupungin tiimin kanssa yhteistyötä on vähintään viikoittain.

Raappanan mukaan viime vuonna tehtiin ennalta sovittuja käyntejä 39 ja ennalta ilmoittamattomia 22. Valvottavia yksiköitä on kaikkiaan noin 300.