Luke: Ilmastoviisasta metsänhoitoa Pohjois-Karjalan malliin

Luonnonvarakeskuksen Pohjois-Karjalassa tekemä tutkimus auttaa valitsemaan oikeita hakkuukohteita ja helpottaa näin metsien hiilitalouden hallintaa.

Joensuu
Lumista pohjoiskarjalaista metsää.
Jouki Väinämö / Yle

Metsien hiilinielut kasvavat oikein valituilla metsänhoitotavoilla. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa on tutkittu ilmastoviisasta metsätaloutta Pohjois-Karjalassa.

Luken mukaan keskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista. Ilmaston kannalta tärkeää ei ole pelkkä hakkuiden määrä vaan se, mistä metsää hakataan ja miten erilaisia metsiä hoidetaan.

Tutkimukset osoittavat, että ravinteisten, ojitettujen turvemaiden maaperäpäästöt ovat suuremmat kuin karuilla maapohjilla. Kun puut kasvavat, ne haihduttavat yhä enemmän vettä, jolloin pohjaveden pinta laskee ja lisää maaperän hiilidioksidipäästöjä.

Apulaisprofessori Aleksi Lehtonen kertoo, että Pohjois-Karjalan pilottihankkeessa on uutta se, että maaperän ja puuston hiilitaselaskenta sekä pohjavedenkorkeus on ensi kertaa viety metsikkötasolle. Näin saadaan aiempaa tarkempi tieto metsien hiilensitomiskyvystä.

Uusi menetelmä auttaa valitsemaan oikeita hakkuukohteita ja helpottaa näin metsien hiilitalouden hallintaa.

Luken mukaan Suomen metsät kasvavat noin 107 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsät sitovat yli puolet maamme kasvihuonekaasupäästöistä.