Suurin osa Turun koululaisista viihtyy koulussa – vanhemmat toivoisivat enemmän tietoa lapsensa kehityksestä

Oppituntien työrauhaan koululaiset toivovat parannusta.

Lyhyet
Koululuokan oppitunti.
Mostphotos

Turkulaisista 1–4 luokkalaisista yli 80 prosenttia kertoi perusopetuksen laatukyselyssä viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. Vanhemmat oppilaat olivat hieman kriittisempiä. 5–9 luokkalaisten kohdalla samaa mieltä oli noi 70 prosenttia.

Kyselyssä oppilaat arvioivat viihtyvyyttä kouluarvosanoin neljästä kymmeneen. Vastausten keskiarvo oli lähes sama kuin vuonna 2017.

Oppilaat kokevat saavansa koulussa riittävästi apua ja ohjausta, koulujen tilat koetaan turvallisiksi ja vanhempien ja koulun yhteistyön koetaan toimivan.

Oppituntien työrauhaa oppilaat sen sijaan eivät pidä parhaana mahdollisena.

Huoltajat haluaisivat seurata lapsensa kehitystä enemmän

Myös huoltajien antama palaute on pääosin positiivista. Kommunikaatio koulun kanssa koetaan toimivaksi. Huoltajat osallistuvat mielestään aktiivisesti lapsensa tuen suunnitteluun. Lisäksi huoltajat ilmoittavat koulussa havaitsemista epäkohdista rehtorille tai opettajille aktiivisesti.

Huoltajat kuitenkin arvioivat mahdollisuutensa olla mukana lukuvuoden suunnittelussa vähäiseksi.

Lisäksi huoltajat toivovat opettajilta enemmän tietoa lapsen vahvuuksista ja kehittymistavoitteista.