Tulevaisuudessa kännykkäsovellus voi käskeä elvyttämään – Väitös: Elottomuuden tehokkaampi tunnistaminen pelastaisi ihmishenkiä

Elottomuuden tunnistaminen ei ole helppoa. Elvyttäminen kannattaa kuitenkin aloittaa epäröimättä.

Kuva: Paulus Markkula / Yle

Kun sydän pysähtyy, elämä on kiinni minuuteista. Tällöin ratkaisevaa voi olla, miten nopeasti ihmisen elottomuus havaitaan ja elvytys aloitetaan.

Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksessa havaittiin merkittävä ero sydänpysähdyspotilaan ennusteessa riippuen siitä, milloin hänen elottomuutensa oli havaittu.

Jos elottomuus oli tunnistettu jo hätäpuhelun aikana, hengissä selvisi 23 prosenttia sydänpysähdyspotilaista. Jos elottomuutta ei tunnistettu, eloon jäi vain 16 prosenttia potilaista.

Väitöstutkija Sakari Syväojan mukaan elottomuuden tunnistaminen panee vauhtia hoitoketjuun, mikä on suurin syy potilaan ennusteen paranemiseen.

– Hätäkeskuspäivystäjä antaa elvytysohjeet, maallikkoelvytys toteutuu, ensihoitoyksikkö kiirehtii nopeammin kohteeseen ja aloittaa hoitoelvytyksen, Syväoja kuvaa. Näin tapahtumat etenevät ihannetilanteessa.

Noin viidesosa sydämenpysähdyksistä jää tunnistamatta

Elottomuuden tunnistaminen ei ole yksinkertaista. Pulssi voi olla hyvin heikko, eikä hengityksenkään havaitseminen ole helppoa.

Jopa ammattilaisten on vaikea tunnistaa elottomuutta, mikäli heillä ei ole käytössään apuvälineitä, Sakari Syväoja toteaa. Hän työskentelee tällä hetkellä Pohjois-Karjalan keskussairaalan anestesian ja tehohoidon poliklinikan ylilääkärinä.

– Elottomuuden alussa potilaalla voi olla agonaalisia hengitysliikkeitä eli niin sanottuja viimeisiä hengenvetoja. Syviä huokauksia, jotka hätääntynyt sivustakatsoja helposti tulkitsee hengitykseksi. Mutta kyse ei ole tehokkaasta hengityksestä vaan henkäykset ovat merkki sydämenpysähdyksestä.

Tutkimuksen tulosten mukaan hätäkeskuspäivystäjät tunnistivat 81 prosenttia sydänpysähdyksistä.

Sakari Syväoja työskentelee Pohjois-Karjalan keskussairaalan anestesian ja tehohoidon poliklinikan ylilääkärinä. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Älypuhelin lähettää sydänfilmin hätäkeskukseen?

Tulevaisuudessa älypuhelimet voidaan valjastaa avuksi elottomuuden tunnistamiseen.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että matkapuhelimen kokoiselta alueelta pystytään tallentamaan luotettavasti sekä sydämen perusrytmi että elottomuutta aiheuttama kammiovärinärytmi.

Syväojan mukaan tulos merkitsee sitä, että elottomuuden tunnistamiseksi on mahdollista kehittää mobiilisovellus.

– Potilaan rinnalle asetetaan puhelin, joka rekisteröi rytmin ja lähettää sydänfilmin hätäkeskuspäivystäjälle. Puhelin voi jopa antaa ohjeita, että aloita peruselvytys, Syväoja kuvailee.

Tällaista sovellusta ei vielä ole markkinoilla, mutta Syväoja haluaa heittää pallon ohjelmistosuunnittelijoille.

Maallikkoelvytys tuplaa mahdollisuudet selvitä hengissä

Pelkkä mobiilisovellus ei ihmistä pelasta. Sakari Syväojan mukaan tutkimustulokset korostavat entisestään maallikkoelvytyksen merkitystä.

Maallikkoelvytys kaksinkertaistaa potilaan mahdollisuudet selvitä elossa. Silti tällä hetkellä alle puolet sydänpysähdyspotilaista saa maallikkoelvytystä.

– Yksinkertainen ohje: jos kohtaat mahdollisesti elottoman ihmisen, elvytä. Jos vahingossa elvytät elossa olevaa ihmistä, siitä ei ole paljoa harmia. Paljon suurempi haitta on, jos jättää kokonaan elvyttämättä, Syväoja toteaa.

Aiheesta voi keskustella tänään 17.4.2019 klo 17 asti.