Saimaalle rakennettavan kanavan hintalappu olisi 14 miljoonaa euroa – Kutilan kanavan päärahoittajiksi toivotaan valtiota ja EU:ta

Kutilan kanava toisi veneilijöille paremman reitin Saimaalle ja vedenlaatu paranisi Pien-Saimaalla.

Saimaa
Ilmakuva Kutilan kanavan paikasta
Kutilan kanava yhdistäisi Pien- ja Suur-Saimaan.Arto Hämäläinen

Kutilan kanavaa on suunniteltu Saimaalle yli sata vuotta. Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan Taipalsaarella yhdistävä kanava on ottanut askeleen eteenpäin.

Kanavan vaikutuksista on tehty kolme selvitystä, joissa tutkittiin mahdollisten pumppaamojen sijaintia sekä kanavan ja pumppausten vaikutuksista Pien-Saimaan vedenlaatuun.

Selvityksissä tuli ilmi, että hintaa Taipalsaarella sijaitsevalle Kutilan kanavalle tulisi 14 miljoonaa euroa, joista suurin osa menisi sillan rakentamiseen. Sillasta aiotaan tehdä niin korkea, että purjeveneet mahtuvat sen alta.

– Sillan alituskorkeus tulisi olemaan 18,5 metriä eli purjeveneet pääsevät siitä vaivatta läpi. Siinä olisi silloin sama korkeus kuin Toijansalmen sillassa Taipalsaarella, sanoo ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen Etelä-Karjalan liitosta.

Väylän kulkusyvyys olisi 2,4 metriä ja leveys 25 metriä. Kanavalla pystyisivät liikennöimään sisävesillä liikkuvat risteilyalukset.

Osansa budjetista veisivät myös tulevat pumppaamot, joiden parhaat sijaintipaikat selvityksen valossa ovat Kopinsalmi tai Käkeläntaipale. Pumppaamon tarkoitus on pumpata Suur-Saimaan vettä Pien-Saimaalle ja toisella pumpulla Maavedelle, jotta vedenlaatu paranisi.

– Tällä hetkellä se Maavesi on hyvinkin sameaa ja rehevää vesialuetta. Jos se saadaan paremmaksi, niin kyllä se on mökkiläisten ja paikallisten asukkaiden mieleen, Vaittinen toteaa.

Pumppaamon kustannukset olisivat hieman yli kaksi miljoonaa euroa.

Kutilan kanavan havainnekuva
Suunnittelutoimiston havainnekuva Kutilan kanavasta.FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

"Ei voida olettaa, että kustannus kaatuisi alueen kuntien niskaan"

Kutilan kanavaa on suunniteltu Saimaalle jo 1800-luvulla. Uusien selvityksien mukaan Kutilan kanava pumppaamoineen maksaisi 14 miljoonaa euroa.

– Toki se on iso kustannus, toteaa Vaittinen.

Maksumiehiksi eivät joutuisi ympäristöpäällikön mukaan ainoastaan kunnat. Mukaan toivotaan myös valtiota ja EU:ta.

– Ei voida olettaa, että se kaatuisi alueen kuntien niskaan. Vaikka alueen panostakin tarvitaan, niin kyllähän tässä valtion ja EU:n täytyy olla suurimmat rahoittajat, sanoo ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen.

Kutilan kanavaa ei pidetä Etelä-Karjalan maakuntaliitossa vain vesiliikennehankkeena vaan sen tuloa perustellaan myös ympäristösyillä.

– Tällä helpotettaisiin ja sujuvoitettaisiin liikennettä eteläisellä Saimaalla ja samalla paranisi vedenlaatu Pien-Saimaalla, ynnää Vaittinen.

Selvitystyöt kanavan saamiseksi jatkuvat ja seuraavaksi vuorossa on luonto- ja ympäristövaikutusten arviointi.

Kutilan sillan havainnekuva. Sillan korkeus olisi 18,5 metriä.
Kutilan kanavan ylittävän sillan korkeus olisi 18,5 metriä.FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy