Vankiloiden yllä liikkuviin drooneihin saadaan kohta puuttua

Nykylaista puuttuu selkeät ohjeet siitä, mitä esimerkiksi vankiloiden yllä liikkuville drooneille voidaan tehdä.

droonit
oranssi drone taivaalla
AOP

Rikosseuraamuslaitos saa heinäkuun alusta lähtien puuttua vankila-alueilla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen, esimerkiksi droonien kulkuun.

Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus vahvistaa perjantaina presidentin esittelyssä.

Riselle annetaan oikeus käyttää sellaisia teknisiä laitteita, joiden avulla miehittämättömät kulkuneuvot voidaan havaita. Tarkoituksena on estää luvattomien aineiden tai esineiden kuljettaminen esimerkiksi drooneilla.

Nykylain mukaan Rikosseuraamuslaitoksella ei ole selkeää toimivaltaa puuttua droonien kulkuun vankiloiden alueella tai niiden yläpuolella.