Sana “Jumala” saatetaan poistaa partiolupauksesta – suhde uskontoon jakaa partiolaisten mielipiteet voimakkaasti

Uskontokasvatus on kuulunut partion toimintaan. Nyt suhde kirkkoon on murroksessa.

Partio pohtii suhdettaan kirkkoon. Perinteisesti side on ollut tiivis, ja seurakunnat myös rahoittavat partion toimintaa. Kuvassa partiolaisia koolla Turun Tuomiokirkon edessä. Kuva: Yle/Linus Hoffman

Sana “Jumala” saatetaan poistaa partiolupauksesta. Tuore partiolainen antaa juhlallisen partiolupauksen, joka alkaa näillä sanoilla: “Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa”.

Nyt iso osa Suomen partiolaisista haluaa luopua Jumala-sanasta partiolupauksessa. Partiolupauksen muuttaminen on osa partion arvot määrittelevän peruskirjan uudistamista. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään yhdestä sanasta, vaan koko partioliikkeen suhteesta uskontoon ja kirkkoon. Tiivis side on murroksessa.

– Haluamme, että partio on avoin liike, jossa on tilaa kaikille taustoista riippumatta. Tämä heijastelee myös yhteiskunnan ja maailman muuttumista, sanoo Suomen partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

Kirkko rahoittaa lippukuntia

Uskonto on herkkä kysymys partion sisällä. Kirkon ja partion suhde on perinteisesti ollut tiivis, ja Suomen partiolaisilla on yhteistyösopimus evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon kanssa.

Noin 80 prosenttia lippukunnista toimii yhteistyössä jonkin seurakunnan kanssa. Seurakunnat esimerkiksi rahoittavat lippukuntien toimintaa ja tarjoavat tilojaan partion käyttöön. Lisäksi ne voivat antaa tunnustuksellista uskontokasvatusta lippukunnissa.

Partiolaisen tunnistaa usein huivista. Kuva: Jouni Koutonen / Yle

– Kirkko on partiolle tärkeä yhteistyökumppani, ja haluamme, että näin on myös jatkossa. Lippukunnat voivat paikallisesti päättää, millaista yhteistyötä halutaan tehdä, mutta kirkko ei kuitenkaan määrittele partion toimintaa, Ruohola toteaa.

Ruoholan mukaan partion lippukunnissa on tällä hetkellä suuria eroja uskonnollisessa toiminnassa. Joissakin lippukunnissa sitä ei ole lainkaan, ja tilalla voi olla esimerkiksi katsomuskasvatusta, jossa pohditaan moraalia ja etiikkaa. Joissakin lippukunnissa vakaumuksellisuus on vahvasti läsnä arjessa esimerkiksi lauluissa ja perinteissä.

Uskonto jakaa voimakkaasti mielipiteitä

Uskontokysymys jakaa voimakkaasti partiolaisten mielipiteitä. Suomen partiolaiset on viime vuosina tehnyt jäsenilleen kaksi arvokyselyä, joissa uskonto nousi esiin kaikkein ristiriitaisimpana teemana.

– Osa partiolaisista on sitä mieltä, että uskonto ja vakaumuksellisuus kuuluvat partioon. Osa puolestaan kokee vakaumuksellisen toiminnan esteenä omalle osallistumiselle. Haluaisimme, että kaikki voisivat löytää paikkansa partiosta katsomuksesta riippumatta , sanoo pitkän linja partiolainen Mikko Laitinen.

Hän on mukana työryhmässä, joka päivittää parhaillaan partion arvot ja toiminnan määrittelevää partion peruskirjaa. Partiolupauksen muuttaminen on osa peruskirjan uudistamista. Uusi peruskirjaehdotus tulee partiolaisten jäsenkokouksen hyväksyttäväksi ensi vuonna.

Islaminuskoisia nuoria houkutellaan mukaan

Mikko Laitinen pitää todennäköisenä, että jatkossa partiolupauksessa ei enää mainita Jumalaa. Samaa vaihtoehtoa kannattaa myös joensuulainen Veera Nousiainen, joka on tehnyt oma ehdotuksensa partiolupauksen sanamuodoksi.

– Oma ehdotukseni olisi: “Lupaan kunnioittaa sitä, mikä on minulle pyhää.” Se kattaa mielestäni sekä uskonnolliset että uskonnottomat näkemykset, Nousiainen sanoo.

Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö. Kuva: Yle/Linus Hoffman

Keskustelua partion ja uskonnon suhteesta käydään tällä hetkellä ympäri maailmaa, puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo. Muissa Pohjoismaissa partio on löyhentänyt siteitään uskontoon jo pidempään. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa partiolupaus ja peruskirja on uudistettu viiden viime vuoden aikana.

Myös Suomessa partio haluaa profiloitua kaikkien harrastuksena uskontokunnasta riippumatta. Esimerkiksi Turun seudulla on käynnissä pilottiprojekti, jossa partioon houkutellaan islaminuskoisia nuoria.

Osallistu keskusteluun aiheesta! Keskustelu suljetaan klo 17.