Iso muutos Kelan päivärahoihin – äitiysrahakin määräytyy jatkossa 12 kuukauden tuloista vaikka keskeltä vuotta

Etuuksien rahallinen summa vastaa vuodesta 2020 alkaen nykyistä paremmin äidin todellista tulotasoa.

päivärahat
Vauvan vaippaa vaihdetaan.
AOP

Vanhempain-, sairaus- ja luovutuspäivärahat, erityishoitoraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuoden 2020 alusta uusin perustein vuosituloista, kertoo Kela.

Vuositulo lasketaan jatkossa 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta, kerrotaan tiedotteessa. Kelan mukaan tämä vastaa nykyistä paremmin asiakkaan todellista tulotasoa.

Jos esimerkiksi oikeus äitiysrahaan alkaa toukokuussa 2020, lasketaan vuositulo huhtikuuta edeltävältä 12 kuukauden ajalta.

Nykyisellään esimerkiksi vanhempainpäivärahat lasketaan (siirryt toiseen palveluun) yleensä verotuksessa vahvistettujen edellisvuoden työtulojen perusteella tai vaihtoehtoisesti myös päivärahaa edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Uusi malli korvaa nämä ja edeltäviin etuuksiin perustuvat työtulot päivärahan perusteena.

Vuositulosta ei enää vähennetä tulonhankkimismenoja. Vuosituloa laskiessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukainen työtulo ja tietyt etuudet.