Hyppää sisältöön

Suomen laskelmat metsien hiilinieluista eivät kelpaa sellaisenaan EU-työryhmälle

Suomen suunnitelmat siitä, miten hiilinielujen vertailuluku lasketaan, eivät nykymuodossa kelpaa ehdotuksia arvioineelle asiantuntijaryhmälle. Arvio toimii pohjana EU-komission ratkaisulle.

Suomessa metsähakkuut ovat nousseet ennätystasolle, sillä metsäteollisuuden tuotteille on ollut kova kansainvälinen kysyntä. Kuva: Ville Honkonen

BRYSSEL Suomen ehdottama lähestymistapa hiilinielujen laskentaan ei tuota EU-lainsäädännön edellyttämää tulosta, toteaa jäsenmaiden suunnitelmia arvioinut työryhmä. Arvio voi johtaa siihen, että Suomi joutuu muuttamaan ehdotustaan.

EU-komission asettama työryhmä arvioi kaikkien jäsenmaiden suunnitelmia hiilinielujen vertailulukujen laskemisesta.

Yhteensä 41-jäsenisessä ryhmässä oli edustajat kaikista 28 jäsenmaasta, kahdeksan tutkijaa, kaksi tutkimuslaitosten ja kolme järjestöjen edustajaa.

Suomen luonnonsuojeluliitosta ryhmässä oli mukana asiantuntija Otto Bruun. Hän luonnehti työryhmän lausuntoa "tyrmäykseksi".

– Ihan tuollaisenaan Suomen suunnitelma tuskin voi edetä, Bruun sanoo.

Aiemmin Suomen esittämiä laskelmia ovat kritisoineet myös suomalaiset tutkijat.

Työryhmässä Suomen valtion edustajana toiminut maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen kuitenkin toppuuttelee luonnonsuojeluliiton puheita.

– Käsitykseni tilanteesta on erilainen. Asia on keskeneräinen, joten en tässä vaiheessa arvioi, mikä (komission lopullinen) tekninen suositus on, sanoo Kaipainen.

MMM: Suomen metsäpolitiikka ei vaarassa

Arviointi on seurausta EU:ssa hyväksytystä lulucf-direktiivistä, joka määrittelee, miten metsien ja muun maankäytön hiilinielut lasketaan.

Hiilinielujen laskentasäännöt ovat tärkeitä, koska isommat nielut tarkoittavat käytännössä pienempää tarvetta vähentää päästöjä esimerkiksi liikenteestä tai maataloudesta pyrittäessä kohti EU:ssa sovittuja tavoitteita.

Työryhmän mukaan Suomi ei ole kyennyt osoittamaan, että sen metsänhoitosuunnitelmat edustavat jatkuvuutta suhteessa vertailuvuosiin 2000–2009. Suomen ehdotus tulevien hakkuiden vertailutasosta ei työryhmän mukaan ole uskottava.

Kaipainen sanoo, että asiantuntijaryhmä ei ole ymmärtänyt täysin, miten Suomi on metsien hiilinielutulokset saanut ja pyytää siksi lisätietoja asiasta.

Bruunin mukaan Suomi joutuu kesällä arvioimaan, pitääkö Luonnovarakeskuksen laatimaa esitystä muuttaa.

– Riski hakkuiden nopeasta kasvattamisesta kasvaa aika tavalla, Bruun sanoo.

Suomen ohella työryhmä kritisoi myös Ruotsin, Slovenian ja Latvian suunnitelmia.

– Tässä ei ole mitään sellaista vaaraa, että Suomen metsäpolitiikka menisi uusiksi, sanoo Kaipainen.

Lopulliset suositukset jäsenmaille antaa komissio lähikuukausina työryhmän ehdotuksen pohjalta.

Lue myös:

.
.