Ylä-Savossa laajennettiin vanhusten hoidon valvontaa julkiselle puolelle – "Haluamme luoda luottamusta palveluihin"

Valvontakäynnit on koettu myönteisesti asumispalveluissa ja kotihoidossa, Ylä-Savon sotesta kerrotaan.

vanhustenhoito
Vanha mies  pitää kävelykepistä molemmin käsin
AOP

Ylä-Savossa valvotaan tänä keväänä vanhusten hoitoa julkisella puolella laajemmin kuin koskaan. Ylä-Savon sote tekee tänä keväänä valvontakäynnit yksityisen puolen lisäksi myös kaikkiin julkisiin vanhusten asumispalvelujen yksiköihin sekä kotihoitoon.

Tarkastuskäynnit koskevat tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös julkisen puolen kotihoitoa. Vanhusten asumispalveluihin tehtiin valvontakäynnit kokeilumielessä vuonna 2016.

Tarkastuskäyntien kulku pohjautuu Aluehallintoviraston ja Valviran ohjeisiin eli ne tehdään samalla tavalla kuin yksityisten palveluntuottajien vanhuspalveluihin.

Ylä-Savon soten hoito- ja hoivajohtajan Anne Mikkosen mukaan tärkein syy lisääntyneeseen valvontaan on asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja palvelujen laadun takaaminen.

– Taustalla on ajatus siitä, että kuntayhtymällä on yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut riippumatta siitä, tuotetaanko ne julkisesti vai yksityisesti. Siksi tarkastelemme molempia tällä kertaa.

Myös kiivaana vellonut keskustelu vanhusten hoivan ongelmista vaikutti päätökseen.

– Kyllä sillä oli vaikutusta. Tällä halutaan luoda luottamusta vanhusten hoivapalveluihin, niin julkisiin kuin yksityisiin. Kuntayhtymän luottamushenkilöt ja työntekijät ovat kokeneet tarkastukset myönteisinä, Mikkonen kertoo.

Myös yllätyskäyntejä yksiköihin

Ylen kunnille tekemän kyselyn perusteella julkisten vanhusten hoivapalveluiden valvontakäynnit olivat ainakin viime vuonna tässä laajuudessa melko harvinaisia.

Poikkeuksellista on myös se, että Ylä-Savossa kaikkiin asumispalvelujen yksiköihin on tehty yllätyskäynti helmikuussa. Niihin on tarkoitus tehdä vähintään vielä toinen ennalta ilmoittamaton tarkastusvisiitti tämän vuoden aikana.

Mikkosen mukaan ennalta ilmoittamattomilla käynneillä voidaan saada joskus totuudenmukaisempi kuva yksikön tilanteesta kuin sovitulla käynnillä.

– Esimerkiksi henkilöstön mitoituksesta ja rakenteesta tai omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta voidaan saada realistisempi kuva. Valtakunnallinen keskustelu vanhusten hoivan laadusta on koettu perusteltuna syynä tehdä ennalta ilmoittamattomia käyntejä.

Tarkastuskäyntien sisällöstä kerrotaan tarkemmin toukokuussa, kun Ylä-Savon soten yhtymähallituksen jaosto käsittelee asiaa. Mikkonen kuitenkin sanoo, ettei niillä ilmennyt mitään yllättävää.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä toimii Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa.

Hoitajamitoituksessa ongelmia myös julkisella puolella

Myös Kuopiossa on tarkastettu helmikuussa julkisen puolen vanhusten asumispalvelun yksiköt. Vanhuspalveluiden tilanne haluttiin kaupungin kuntoutusjohtajan Mikko Korhosen mukaan käydä perusteellisesti läpi hoivakotien ongelmien tultua esiin.

Kaikkiin yksiköihin ei ole tehty varsinaista tarkastuskäyntiä, mutta kaikkien tilanne on kartoitettu.

– Tarkastuskäyntejä on tehty, jos niille on ilmennyt tarvetta kirjallisen selvityksen perusteella, Korhonen kertoo.

Tarkastuksissa ilmeni Korhosen mukaan, että esimerkiksi yöpaaston pituuteen on kiinnitettävä huomiota. Vanhusten yöllinen syömättämyys ei saa ylittää 11 tuntia. Lisäksi rajoittamistoimenpiteiden kirjaamista pitää joissakin yksiköissä tarkentaa.

– Meillä Kuopiossa julkisella puolella on hoitajamitoituksen suhteen parempi tilanne kuin yksityisellä, mutta oli siellä myös yksiköitä, joissa hoitajien määrää on tarkasteltava.

Viime vuonna Kuopion kaupunki joutui huomauttamaan kaikkia isoimpia kaupungissa toimivia hoivayrityksiä hoitajien vähyydestä. Tilanne on pysynyt samanlaisena myös tänä vuonna.