Raide-Jokerille vihreää valoa Espoossa – kaupunki haluaa varmistaa kustannusarviossa pysymisen

Espoon kaupunginhallitus ei esittänyt uusia karsintoja kustannusten nousun hillitsemiseksi. Hanke menee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Espoon kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Raide-jokerin karsitun hankesuunnitelman.

Espoo osallistuu varikon infran kustannuksiin 7,1 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeessa toteutetaan riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta kustannusauditonti tarvittavin väliajoin. Kaupunki haluaa varmistaa tällä sen, että hankkeen toteutusvaiheessa tehtävät työt ja hankinnat kilpailutetaan mahdollisimman laajasti. Kaupunki haluaa myös, että hankkeen toteutus etenee tilaajan kannalta kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Taustalla on Raide-Jokerin kustannusarvion nousu. Pikaraitiotien rakentamisen hinnaksi on arvioitu 386 miljoonaa euroa. Tammikuussa kerrottiin, että Raide-Jokerin kustannukset olivat nousseet 93 miljoonaa huhtikuun 2015 hintatasossa. Espoo otti tuolloin aikalisän päätöksentekoon.

Espoon maksettavaksi jäävä osuus on 92,5 miljoonaa euroa. Espoon osuuden kustannusnousu 17 % eli 16 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen on esitetty joitakin toimenpiteitä, joilla kustannuksia voitaisiin hieman alentaa, kuten sepeliraideosuuksien lisäämistä metsäisemmillä raideosuuksilla kiveyksen sijaan.

Kaupunginhallitus ei esittänyt uusia karsintoja kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Tarkennetun aikataulun mukaan Raide-Jokerin liikennöinnin on arvioitu alkavan kesäkuussa 2024.