Tikkurilankosken padon purkutöitä valmistellaan

Padon purkamiseen tähtäävä työ aloitetaan tällä viikolla raivaamalla rantapuustoa.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Vantaalla aloitetaan tällä viikolla Tikkurilankosken padon purkamisen ja kosken kunnostamisen valmistelutyöt.

Kosken rantapuustoa harvennetaan aluksi työmaateitä varten.

Tikkurilankosken padon osittaisen purkamisen tarkoituksena on helpottaa uhanalaisen meritaimenen nousua ja lisääntymistä Keravanjoessa.

Työhön kuuluvat padon purkamisen lisäksi roskien poiskerääminen, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, kutusoraikkojen rakentaminen sekä rantojen viherrakentaminen.

Töiden arvioidaan valmistuvan ensi marraskuussa.