Hyppää sisältöön

Lannoiteyhtiö Yara laskee uudelleen Soklin kaivoksen kannattavuuden – jatkosta päätetään aikaisintaan vuonna 2021

Yara käynnistää uudelleen Soklin kaivoshankkeen teknis-taloudelliset selvitykset.

Yara Suomen johtaja Eero Hemming. Kuva: Jorma Korhonen / Yle

Yara Suomi Oy käynnistää uudelleen Savukoskella sijaitsevan Soklin kaivoshankkeen teknis-taloudelliset selvitykset.

Yhtiö ei ole tehnyt kaivoksesta investointipäätöstä. Yara tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta sen jälkeen, kun kannattavuuslaskelmat ja lupaprosessit on päivitetty ja saatettu loppuun.

Yhtiön mukaan päätös Soklin kaivoshankkeen jatkosta tehdään aikaisintaan vuonna 2021.

Kaivospiirin koko lähes 6 000 hehtaaria

Yara Suomi Oy teki hakemuksen Savukosken kunnassa sijaitsevan Soklin kaivoksen kaivospiirin muuttamiseksi vuoden 2013 alussa. Yara haki Soklin jo olemassa olevaan kaivospiiriin laajennusta siten, että alueen koko olisi yhteensä 5 900 hehtaaria.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi hakemuksen Soklin kaivospiirin muuttamiseksi elokuussa 2013. Tukesin päätöksestä valittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Lapin luonnonsuojelupiiri ry ja Kemin-Sompion paliskunta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, minkä jälkeen luonnonsuojelupiiri ja paliskunta valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tammikuussa 2017.

Kaivoksen käsitellyt vedet Kemijokeen

Norjalainen lannoiteyhtiö Yara on jo vuosia suunnitellut Savukoskelle fosfaattikaivosta. Fosfaattia käytetään lannoitteiden valmistukseen. Soklin kaivoshanke Savukoskella on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan kesällä 2018.

Kaivosalueen jätevedet johdetaan käsiteltynä Kemijokeen purkupaikan kautta. Aluehallintovirasto on asettanut Kemijokeen päätyvän vuotuisen fosforikuormituksen ylärajaksi 930 kiloa. AVI :n mukaan kaivoksen aiheuttamat muutokset veden laadussa ja pohjaeläimissä näkyisivät vain purkupaikan läheisyydessä.

Kaivoksen melu- ja valopäästöt aiheuttavat viraston mukaan jonkin verran häiriötä lähiseudun poronhoidolle. Kalastukselle ja kalakannoille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi Yara Suomi Oy on velvollinen maksamaan 30 000 euron edestä kalatalousmaksua vuosittain.

.
.