Akaa saattaa vaatia korvauksia Esperiltä

Esperi katsoo vanhainkodin tilanteen muuttuneen kilpailutuksen jälkeen niin, että alkuperäistä sopimusta ei voi allekirjoittaa.

Akaa
Läheltä
Yle

Akaan kaupunki miettii uudelleen, kuinka vanhusten tehostettu palveluasuminen järjestetään.

Kilpailutuksen aikanaan voittanut Esperi Care ei allekirjoita sopimusta pidennetynkään pohdinta-ajan jälkeen.

Esperin mukaan tilanne on Mäntymäen vanhainkodissa muuttunut kilpailutuksen jälkeen merkittävästi, esimerkiksi asukkaiden hoidon tarve on kasvanut.

Akaan kaupunki pitää kiinni omasta näkemyksestään. Kaupunginjohtaja Antti Peltola pitää todennäköisenä, että Esperiltä vaaditaan korvauksia.