Attendon hoivakoti Rantalassa liian vähän hoitajia – aluehallintovirasto asetti uhkasakon

Attendolla on toukokuun alkuun asti aikaa korjata tilanne.

Muurame
Hoitaja pitelee vanhuksen kättä.
AOP

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut hoivayritys Attendolle 350 000 euron uhkasakon, koska sen hoivakoti Rantalassa ei ole riittävästi hoitohenkilöstöä.

Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta ja aluehallintovirasto ovat tehneet hoivakotiin useita valvontakäyntejä maaliskuusta 2018 lähtien.

Valvontakäynneillä on havaittu puutteita hoidon laadussa ja syynä tähän on pääosin riittämätön hoitohenkilöstön määrä.

Aluehallintoviraston mukaan päätös uhkasakon asettamisesta tehtiin, koska tilanne Rantalassa ei edelleenkään ole lain vaatimalla tasolla. Henkilöstövajaus on jatkunut hoivakodissa useita kuukausia ja se vaarantaa asiakasturvallisuutta.