Särkikalojen hyödyntämistä vauhditetaan Kotkassa

Hankkeessa selvitetään myös, miten pyydettyä kalaa voidaan jalostaa kotimaiseen elintarvikekäyttöön.

kalat
Kuusisen pienvenesatama
Mirjam Tahkokorpi / Yle

Roskaloina pidettyjen kalalajien hyödyntämistä halutaan parantaa Kotkassa. Kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen, jossa särki- ja lahnakalan kalastamisen lisäksi selvitetään, miten pyydettyä kalaa voidaan jalostaa kotimaiseen elintarvikekäyttöön.

Samalla on tarkoitus saada lisää toimintaa Kuusisen kalankäsittelyhalliin, joka on ollut vajaakäytöllä viime vuosina. Kaupungin mukaan Kuusisen säilyminen julkisena kalasatamana vahvistaisi Kotkan asemaa kalastukselle tärkeänä kohteena itäisellä Suomenlahdella.

Suurin osa hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan kalatalousrahastosta ja kaupungin lisäksi siinä ovat mukana Kymijoen vesi ja ympäristö ry sekä ja Etelä-Suomen merikalastajain liitto. Mukaan on lähdössä myös kalanjalostajia ja vesialueiden omistajia.