Opettajien harjoittelupaikka, Viikin norssi, juhlii 150-vuotista historiaansa

Nykyisin Viikissä toimivassa normaalikoulussa on koulutettu opettajia 1800-luvun lopulta saakka.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Opettajien harjoittelukouluna toimiva Viikin normaalikoulu täyttää tänä vuonna 150 vuotta.

Koulu aloitti yhtenä Suomen ensimmäisistä suomenkielisistä tyttöoppikouluista Helsingin keskustassa vuonna 1869.

Nykyisin Helsingin Viikissä toimivalla opinahjolla on ollut merkittävä rooli uusien opettajien koulutuksessa 1800-luvun lopusta lähtien.

Jo 1880-luvulla kouluun liitettiin kaksivuotinen opettajain valmistuslaitos. Aineenopettajien koulutus alkoi vuonna 1934, ja Helsingin yliopiston harjoittelukouluna koulu on toiminut vuodesta 1974 lähtien.

Viikin norssissa opettamista harjoittelevat Helsingin yliopistossa luokanopettajiksi, aineenopettajiksi ja erityisopettajiksi opiskelevat.

Esimerkiksi luokanopettajaksi opiskelevat harjoittelevat ennen valmistumistaan norssissa yhteensä 130 tuntia.