Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja kunnat jälleen tukkanuottasilla – johtajavalinnasta täysin eri näkemykset

Kunnat haluavat pistää johtajan viran hakuun, mutta valtuusto vaati asiasta vielä lisäselvityksiä.

sosiaali- ja terveyshallinto
Sairaalan ovet
Antti Heikinmatti / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajapestin laittaminen avoimeen hakuun on osoittautunut kimurantiksi. Muut avainpaikat on jo laitettu hakuun, mutta sairaanhoitopiirin johtavan viranhaltijan hausta on noussut kiistaa.

Taustalla uuden johtajan palkkaamisessa on kuntien ja sairaanhoitopiirin johdon välille syntynyt epäluottamus palvelujen yhtiöittämisestä sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjaan.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi jäi virkavapaalle viime syksynä luottamuspulan kärjistyttyä. Virkavapaa päättyy toukokuun lopussa.

Tulosalueiden johtajien sekä johtajaylilääkärin virat ovat jo haussa, mutta sairaanhoitopiirin johtavan viranhaltijan paikkaa ei ole vielä laitettu hakuun, sillä sairaanhoitopiirin valtuusto jätti asian pöydälle viime kokouksessaan.

Vasemmistoliitto on vastustanut kaikkien virkojen laittamista hakuun. Asiasta äänestettiin sairaanhoitopiirin omistajakuntien valtuustoissa vasemmistoliiton aloitteista, mutta aloitteet kaatuivat äänestyksissä.

Johtajahaun taustalla uusi perussopimus

Kemin, Tornion, Simon ja Ylitornion kuntien valtuustot hyväksyivät viime vuoden lopulla uuden sairaanhoitopiirin perussopimuksen. Päivitetyssä perussopimuksessa sairaanhoitopiirin johtavan viranhaltijan sekä tulosalueiden johtajien virat täytetään avoimena hakumenettelynä uuden perussopimuksen käyttöönoton yhteydessä. Myös sairaanhoitopiirin hallitus on jo hyväksynyt uuden palvelusopimuksen.

Uusi sopimus tarvittiin, koska sairaanhoitopiirin toiminnassa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia edellisen sopimuksen voimaantulon jälkeen. Näihin lukeutuvat Kemin kaupungin päätös siirtää päihde- ja mielenterveyspalvelut sairaanhoitopiirin vastuulle ja sote-yhteisyrityksen perustaminen, missä osa sairaanhoitopiirin toiminnasta siirrettiin sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjaan.

Menettely ei johda kenenkään irtisanomiseen, vaan nyt sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat saavat jatkossakin halutessaan jatkaa työskentelyä sairaanhoitopiirin palveluksessa tai hakea nyt hakuun laitettuja paikkoja.

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu seuraavan kerran toukokuun lopulla.