Hirvien aiheuttamat taimikkovahingot kolminkertaistuivat Etelä-Savossa

Metsäkeskus korvaa hirvien aiheuttamia taimikkovahinkoja metsänomistajille.

metsänomistajat
Etualalla mäntytaimikko, taustalla varttuneempi männikkö
Tässä kohteessa metsänuudistustyöt on tehty ajallaan.YLE / Raine Martikainen

Korvattavien hirvivahinkojen määrä kolminkertaistui viime vuonna Etelä-Savossa.

Suomen Metsäkeskus korvaa hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja maakunnan metsänomistajille 156 000 eurolla. Koko maassa korvattavat hirvivahingot nousivat kahteen miljoonaan euroon edellisvuoden 1,4 miljoonasta eurosta.

Vahingonkorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista. Etelä-Savon kunnista suurimmat vahingonkorvaukset maksetaan Kangasniemen, Juvan ja Joroisten metsänomistajille.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa, missä hirvet syövät puuntaimien oksia ja katkovat puunrunkoja.