Kaikkien aikojen ensimmäiseksi tiedusteluvalvontavaltuutetuksi nousi Kimmo Hakonen

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valittiin nyt ensimmäistä kertaa ja tehtävä liittyy tiedustelulakien uudistukseen

valtioneuvosto
Kimmo Hakonen
Kimmo HakonenHenrietta Hassinen / Yle

Valtioneuvosto on nimittänyt tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan oikeustieteen kandidaatti Kimmo Hakosen. Hänen toimintakautensa alkaa toukokuun alusta.

Hakonen työskentelee tällä hetkellä oikeuskanslerinvirastossa kansliapäällikkönä ja apulaisoikeuskanslerin sijaisena.

Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa sisäasiainministeriön poliisiosastolla lainsäädäntöneuvoksena ja poliisijohtajana. Lisäksi hän on toiminut keskusrikospoliisin rikostarkastajana ja rikosylitarkastajana.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valittiin nyt ensimmäistä kertaa ja työ liittyy tiedustelulakien uudistukseen. Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siivili- ja sotilastiedustelun lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ja on toimissaan riippumaton ja itsenäinen.