Stora Enson yt-neuvottelut päätökseen – työt päättyvät 55 henkilöltä Imatran tehtailla

Valtaosa vähennyksistä tehdään eläköitymisjärjestelyjen kautta.

Stora Enso
Kaukopään tehdas
Storan Enson Imatran tehtaille jää paperikone 6:n sulkemisen jälkeen yksi paperikone ja neljä kartonkikonetta.Mikko Stig / Lehtikuva

Stora Enson Imatran tehtaiden yt-neuvottelut päättyivät. Työt loppuvat 55 henkilöltä Imatran tehtailla. Valtaosa henkilöstövähennyksistä tehdään eläköitymisten kautta. Työsuhteet päättyvät vuoden vaihteeseen mennessä.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6 suljetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Sulkemispäätökset ovat aina vaikeita, mutta on huojentavaa, että henkilöstövaikutuksista valtaosa pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Vaikka nyt on kyse yhden pienen paperikoneen sulkemisesta, yt-neuvottelut käytiin koko tehtaan tasolla, mikä mahdollisti tämän lopputuloksen, kommentoi tehtaanjohtaja Mikko Nieminen Stora Enson tiedotteessa.

Yhteistoimintaneuvottelut järjestettiin yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi, jolla tähdättiin 120 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin.

Irtisanottaville tukitoimia

Stora Enso tiedotteessa kerrotaan, että yhtiö tukee tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä laajoin tukitoimin. Tukitoimiin kuuluu muun muassa irtisanottavien mahdollisuus päästä yksilölliseen uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Lisäksi Stora Enso kertoo, että yhtiö aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.

Vähennystarve pieneni neuvotteluissa

Vähennystarve oli yhteistoimintaneuvotteluiden alussa maksimissaan 80 henkilöä. Töiden uudelleenjärjestelyjen kautta irtisanottavien määrää pystyttiin pienentämään 55 ihmiseen.

– Me pystyttiin melko hyvässä hengessä neuvottelemaan. Sitä kautta pystyttiin löytämään työntekijöiden irtisanomisille vaihtoehtoisiakin ratkaisuja, kertoo tehtaanjohtaja Mikko Nieminen Stora Enson Imatran tehtailta.

Irtisanottavat saavat tiedon töidensä loppumisesta huhtikuun loppuun mennessä.

Imatralle jää paperikone 6:n sulkemisen jälkeen yksi paperikone sekä neljä kartonkikonetta. Imatran tehtailla työskentelee kaikkiaan 900 ihmistä.