Hirvivahinkokorvaukset vähenivät Satakunnassa

Korvauksia maksetaan satakuntalaisille metsänomistajille lähes 18 000 euroa.

hirvi
Hirvi.
Kuvan hirven aiheuttamista vahingoista ei ole tietoa.AOP

Hirvivahinkokorvausten määrä laski Satakunnassa edellisestä vuodesta.

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille Satakunnassa tänä keväänä vajaat 18 000 euroa. Summa laski yli 23 000 euroa.

Suomen metsäkeskuksen rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijan Juhani Soukaisen mukaan vahinkojen väheneminen on osittain sattumaa. Vähäisimpiä vahinkoja ei korvata.

Hirvivahinkokorvausrahat maksetaan valtion varoista. Hirvituhoja on tavallisimmin noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät taimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja. Tämä heikentää taimikon kasvua.