Hirvivahinkokorvausten määrä kolminkertaistui Keski-Suomessa

Hirvien aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä maakunnassa noin 243 000 eurolla.

Keski-Suomi
Uroshirvi heinikossa
Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja.Bold Stock

Hirvien aiheuttamien vahinkokorvausten määrä lähes kolminkertaistui edellisvuodesta Keski-Suomessa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.

Metsäkeskuksesta kerrotaan, että korvausmäärän kasvua selittänee hirvivahinkoasetukseen vuonna 2017 tulleet muutokset.

– Tuolloin hirvivahinkojen arviointia ja korvausten laskentatapaa uudistettiin, mikä on innostanut metsänomistajia hakemaan korvauksia, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen.

Keski-Suomessa hirvivahinkoja arvioitiin 357 hehtaarin alalla. Euromääräisesti eniten arvioituja metsävahinkoja oli Äänekosken, Jämsän ja Jyväskylän alueilla.

– Tarkastuksissa havaittiin, että luultavammin runsaslumisesta talvesta johtuen hirvet talvehtivat pienemmillä alueilla ja aiheuttivat taimikoissa myös pahempia vahinkoja, Korhonen sanoo.

Eniten hirvivahinkokorvauksia maksetaan tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Koko maassa hirvien aiheuttamia metsätuhoja korvataan kahdella miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.