Lapualla havahduttiin kanakoiraharrastajien määrän kasvuun – nyt jättimäiselle peltoaukealle halutaan peltoriistakeskittymä

Peltopyiden ja fasaanien määrää halutaan kasvattaa ja pienpetomäärät kuriin. Samalla lintukoiraharrastajille tulisi valtavasta peltoaukeasta harjoitus- ja kilpailualue.

Lapua
Irlanninsetteri peltomaisemassa Etelä-Pohjanmaalla
Lintukoiraharrastajille peltoaukeasta tulisi harjoitus- ja kilpailualue.Birgitta Vuorela/Yle

Lapuanjoen Alajoki on aikoinaan ollut suotuisa peltoriistakeskittymä. 1960-luvulla rakennetut tulvapadot, maatalouden tehostuminen ja viimeksi tehdyt tilusjärjestelyt muuttivat tuhansien hehtaarien Alajokilaaksoa siten, että esimerkiksi peltopyiden määrä on vähentynyt. Niille ei ole enää tarpeeksi suojaisia paikkoja. Ja pienpedotkin uhkaavat.

– Lapuan kaupungilla on ollut useita eri luontomatkailukohteita selvityksen alla, joista Alajoki yhtenä paikkana, sanoo alueesta selvitystä tehnyt Heikki Alakarhu.

Heikki Alakarhu
Heikki AlakarhuAntti Kettumäki / Yle

Luontomatkailuryhmistä kanakoiraharrastajien määrä on yllättänyt monet. Lapualla vuosittain järjestettävä Junkkari-kilpailutapahtuma kerää satoja osallistujia ja Alajoen peltoalue on otollista seutua harjoituksiin ja kilpailuille.

Harrastus kasvaa jatkuvasti ja nyt tarvitaan riistarikkaita peltoalueita lisää.

Esiselvityksen perusteella havaittiin, että riistapeltojen lisäämisellä voidaan oleellisesti vaikuttaa peltolintujen kantoihin, etenkin peltopyyn lisääntymiseen.

– Täytyy lainata erästä peltopyy- ja koiraharrastajaa, joka kertoi että Alajoella oli 1960-luvulla pyyparvia saman verran kuin nyt yksilöitä eli niitä on ollut jopa 20 kertaa enemmän. Kanta on kuitenkin vakaa ja saadaan kasvamaan peltoriistakeskittymän avulla, jatkaa Alakarhu.

Ropsu-koira pulahti veteen
Antti Kettumäki / Yle

Riistalintujen määrä

Heikki Alakarhun mukaan riistalintujen osittainen katoaminen johtuu siitä, että alavat pellot eivät tarjoa enää riittävää suojaa pedoilta ja myös ravinnon vähäisyys vaikuttaa kantoihin. Riistalohkoja tulisi useita satoja.

– Jatkohankkeen avulla pyrimme saamaan riittävästi riistapeltoja puolen kilometrin välein. Pelloilla pitäisi olla pystyssä pysyvää kasvustoa, joka tulee talvella hangesta läpi ravinnon ja suojan takaamiseksi.

Luonnollinen suoja on parempi kuin ihmisen rakentama. Suojia pitäisi olla tuhansia ja se olisi liian työlästä.

– Hyvin suunniteltu riistapeltokasvusto on se, joka suojan tuo. Jatkossa erittäin keskeistä on, että viljelijät saadaan mukaan. He päättävät mitä pelloilla tehdään.

Riistalintuja pellolla
Antti Kettumäki / Yle

Pedot uhkaavat niin maalla kuin ilmastakin

Joen varrella peltopyiden ja fasaanien uhkana ovat myös pedot, joiden kantaa aiotaan hankkeen avulla karsia oleellisesti lisäämällä tehopyyntiä. Ilmasta hyökkää helposti kanahaukka.

– Minkki ja supikoira ovat erittäin tuhoisia ja jos riistakantaa on, niin niidenkin populaatio kasvaa nopeasti. Tehopyynnillä rajoitetaan niiden tuomaa ongelmaa.

Metsästäjiä ja pienpetopyynnin ammattilaisia kutsutaan apuun, koska niiden pyynti on aika hankalaa.

– Alajoella on riistapeltoalueita ja pyyntiä tehdään jo, mutta jos alueet kasvavat, niin metsästäjiäkin tarvitaan enemmän. Jos asia menee toisinpäin - jos peltopyy- tai fasaanikanta kasvaa liikaa, niin niitäkin rajoitetaan.

Lapuan Alajoen jokimaisema
Antti Kettumäki / Yle

Lintukoiraharrastajien "mekka"

Lapuan Alajoesta on kehittynyt vuosien saatossa lintukoiraharrastajien "mekka" , tuhansien hehtaarien valtaisa alue, jota joki halkoo.

– Lapualaisena sanon, että tämä on kanakoiraharrastajien mekka, naurahtaa Alakarhu.

Alueella harjoitellaan ahkerasti ja pidetään koirille kokeita. Tilaa ja riistakantaa riittää. Varsinkin syksyisin koiraharrastajien Junkkari-tapahtuman aikaa pelloilla on satoja lintukoiraharrastajia.

Lapuan kaupunki vie asiaa eteenpäin siten, että syksyllä 2019 käynnistetään jatkohanke muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja pyritään aloittamaan jatkokeskustelut viljelijöiden kanssa. Tavoitteena on, että kesällä 2020 olisi riistapeltoalueita nykyistä enemmän.